Het is mogelijk om verzuimmeldingen te exporteren vanuit de Xpert Suite op basis van de Verzuimstandaard werkgevers – arbodiensten. Op dit moment ondersteunt de Xpert Suite de edities 2017 en 2021.Instellen van de export:

1) Bespreek met de ontvangende partij op basis van welke methode de bestandsoverdracht plaats zal vinden. De meest gebruikte methode is het Secure File Transfer Protocol (SFTP). Meestal wordt er bij een SIVI-export voor gekozen dat de ontvangende partij de SFTP-server host, zodat XS Connect direct de verzuimmelding kan versturen zodra deze in XS wordt ingevoerd (het 'push'-mechanisme). In dat geval kies je binnen XS Connect als 'type account' voor 'Externe FTP'. Daarbij voer je bij het aanmaken van het account de door de ontvangende partij verstrekte credentials in:Indien gebruik wordt gemaakt van de Xpert Suite als SFTP-server, dan zal de ontvangende partij zelf de bestanden op moeten halen bij de Xpert Suite (het 'pull'-mechanisme). In dat geval kunnen in XS Connect de credentials aangemaakt worden en verstrekt aan de ontvangende partij.


Bij het aanmaken van een SIVI-export loont het om de 'autorisaties' van deze koppeling in te stellen op 'Arbodienst'. Binnen Werkgeverbeheer kunnen namelijk de identificerende gegevens op de koppeling worden beheerd. Voor meer informatie zie hier.


2) Klik op Opslaan.


3) Maak vervolgens onder het kopje 'Export' een nieuwe configuratie aan met de volgende instellingen:

  • Gegevensstroom: dit is de naam van de export. Als het type account 'Otherside SFTP' is, is dit direct de naam van de map waaronder de ontvangende partij de Verzuimmeldingen-berichten kan ophalen.
  • Exportgroepen: kies hier voor 'Sivi Verzuim' 
  • Exportonderdelen: kies hier de gewenste editie van het Verzuimmeldingen-bericht (2017 of 2021), zoals afgestemd met de ontvangende partij.
  • IdentificatieInzender: vul hier de bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht. Dit gegeven wordt in het Verzuimmeldingen-bericht gevuld in de XML-tag <IdInzndr>.
  • BsnTonen: dit bepaalt of het Burgerservicenummer mag worden meegestuurd in het Verzuimmeldingen-bericht als deze in Xpert Suite is gevuld


Indien gekozen is voor het type account 'Externe FTP', worden er extra opties getoond:

  • Opties: kies hierin 'FTP Upload'
  • Submap op de FTP server: vul hier de naam van de submap in die de koppelpartij heeft opgegeven waar de Verzuimmeldingen-berichten mogen worden geplaatst
  • RenameFileDuringUpload: sommige koppelpartijen proberen een ontvangen bericht zo snel mogelijk te verwerken en beginnen daar al mee voordat überhaupt het bericht in zijn geheel is ontvangen. Vink deze optie aan als je merkt dat dit voor problemen zorgt. In dat geval wordt het bestand eerst 'verminkt' totdat de verzending voltooid is zodat de koppelpartij niet te vroeg start met verwerken.
  • DeleteFileAfterUpload: moet het Verzuimmeldingen-bericht in de Xpert Suite bewaard blijven nadat de verzending naar de koppelpartij geslaagd is?

 

4) Klik op Opslaan.


De export staat nu geconfigureerd en zal Verzuimmeldingen-berichten genereren zodra in XS binnen de ingestelde werkgever(s) een verzuimmutatie wordt ingevoerd. Afhankelijk van het gekozen type account worden de Verzuimmeldingen direct naar de koppelpartij verstuurd (Externe FTP) of blijven ze klaarstaan totdat de koppelpartij deze op komt halen (Otherside SFTP).Overige Identificerende tags in het Verzuimmeldingen-bericht


Werkgever

<HndlsnmOrg> de naam van de werkgever in de Xpert Suite

<IdWrkgvrArbdnst> dit veld wordt gevuld met wat er als 'Identificatiecode' bij de werkgever bij de gekoppelde arbodienst staat ingesteld. Als dat niet is ingericht, wordt vanuit het stamgegevens-overzicht de werkgevercode gebruikt.

<AansltnrGeguitwlngArbdnst> dit veld wordt gevuld met wat er als 'Aansluitnummer' bij de werkgever bij de gekoppelde arbodienst staat ingesteld. Als dat niet is ingericht,   wordt vanuit het stamgegevens-overzicht het Extern WerkgeverID gebruikt. Als ook die leeg is, dan wordt een (gegarandeerd unieke) standaard waarde vanuit Xpert Suite gebruikt.


<Lhnr> indien het loonheffingennummer is gevuld bij de werkgever.


Werknemer

<IdWrknmr> dit is een standaard waarde vanuit Xpert Suite.


Dienstverband

<IdDnstvbnd>dit is een standaard waarde vanuit Xpert Suite. 


Verzuim

<VrzmgvlId>dit is een standaard waarde vanuit Xpert Suite. Indien er op het klantaccount als scope 'Arbodienst' is ingevoerd, dan kun je bij de werkgever in Beheer een arbodienst koppelen:Met de koppelpartij dient een 'Identificatie werkgever' en een 'Aansluitnummer gegevensuitwisseling' afgestemd te worden - hetzij in samenspraak, hetzij opgelegd door het systeem van de koppelpartij. Deze gegevens dien je bij de betreffende werkgever in te vullen in het beheerscherm van de arbodiensten. Aan de hand van deze gegevens kan de koppelpartij de verschillende werkgevers onderscheiden die mogelijk via dezelfde koppeling binnen komen. Ook heb je via het werkgeverbeheer de mogelijkheid om de koppeling voor een specifieke werkgever in de toekomst in te laten gaan. Je kunt dan vast de identificerende gegevens vullen en een startdatum in de toekomst invoeren. Vanaf de ingevoerde startdatum zal deze koppeling de verzuimmutaties doorsturen naar de ingestelde arbodienst.