Elk jaar vinden wereldwijd veel cybersecurityincidenten plaats. Bij deze aanvallen wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van ransomware of malware. Het snel bijwerken van de laatste firewall- en virusscanupdates is daarom één van de vele maatregelen die Otherside heeft getroffen om de gegevens die verwerkt worden in de Xpert Suite te beschermen. 

 

Wij monitoren constant op nieuwe updates en maken daarnaast ook gebruik van diverse informatiebronnen zoals het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC). Eind 2021 speelde de kwetsbaarheid in Apache Log4j en hebben wij daarover via ons Support Center gecommuniceerd. 


Echter mede om securitytechnische redenen hebben we besloten om niet meer hierover te communiceren, maar eenmalig middels dit bericht te bevestigen dat wij hier alert op zijn én blijven en daar waar nodig (aanvullende) acties zullen uitzetten. Uiteraard zullen we kwetsbaarheden waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de dienst is aangetast wel melden (en in geval van (vermoeden van) datalek zelfs binnen 24 uur). Indien er over specifieke kwetsbaarheden vragen zijn kan hier uiteraard een vraag over gesteld worden bij de Xpert Desk.