INHOUDSOPGAVE

1. Opdrachten

Opdrachten kunnen door de gebruiker worden uitgezet bij andere gebruikers of voor de gebruiker zelf binnen lopende (ziekte-)trajecten van medewerkers. 

Selecteer eerst de medewerker door de zoekfunctie te gebruiken zodat je in het werknemersdossier zit. Rechts bovenin de XS-portal staat de knop “Acties”. Klik hierop en selecteer de optie “Opdracht”.

 

 

Je ziet onderstaand scherm:

 

 


 

 

Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Oproep voor traject: selecteer het correcte traject (eventueel een reeds afgesloten traject)
 2. Selecteer opdracht type: selecteer het juiste type opdracht
 3. Selecteer een uitvoerder: kies hier de juiste uitvoerder
 4. Beschrijving opdracht: beschrijf hier het onderwerp van de opdracht
 5. Toelichting voor de opdracht: hier kun je een uitgebreide toelichting invullen.
  Belangrijk: het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.

 

Klik op de knop Opdracht toevoegen.


Kijk hier voor meer info over het maken van opdrachten!


2. Notities

Voor medewerkers voor wie een traject loopt kun je notities aanmaken die in het dossier kunnen worden opgenomen. Je kunt ook een herinnering aanmaken van afspraken die met werknemers zijn gemaakt. Indien er bepaalde acties zijn afgesproken is het raadzaam voor jezelf een herinnering aan te maken. Je wordt in dit geval actief op de hoogte gebracht als de datum waarop de actie afgerond moet zijn in de buurt komt.

 

Selecteer eerst de medewerker door de zoekfunctie te gebruiken zodat je in het werknemersdossier zit. Rechts bovenin de XS-portal zie je de knop “Acties”. Klik hierop en selecteer de optie “Notitie”.

 

 

Je ziet onderstaand scherm:

 

 

Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Notitie geldt voor traject: selecteer het correcte traject (eventueel een reeds afgesloten traject)
 2. Opnemen in voortgangsdossier: vink deze optie aan
 3. Omschrijving notitie: hier kun je een notitie toevoegen.
  Belangrijk: het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten

 

Klik op de knop Notitie toevoegen om de herinnering of de notitie te registreren.


3. Overige Trajecten

Naast een ziekte- en zwangerschapstraject is het ook mogelijk om andere soorten trajecten op te starten in XS. De beschikbare trajecten kunnen per omgeving verschillen en kunnen bijvoorbeeld preventieve trajecten zijn zoals coachingstrajecten.

 

Selecteer eerst de medewerker door de zoekfunctie te gebruiken zodat je in het werknemersdossier zit. Rechts bovenin de XS-portal ziet u de knop “Acties”. Klik hierop en selecteer de optie “Trajecten”.

 

 

Je ziet onderstaand scherm. 

 

 

Selecteer het gewenste traject en vul de startdatum in. 

 

Klik op de knop Starten om het specifieke traject te starten.


4. Bulktrajecten starten

Het is ook mogelijk om bulktrajecten in te richten voor alle protocollen. Voor elk gewenst protocol kan ingesteld worden of deze ‘in bulk’ gestart mag worden. Hierbij kan een organisatieonderdeel gekozen worden zoals werkgever(s) of een bepaalde afdeling, waar voor de gewenste werknemers het betreffende protocol voor allemaal tegelijkertijd gestart wordt.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated 

 

 

In Klassiek beheer vind je op een protocol (let op, niet de protocolvariatie) de instellingen hiervoor onder de nieuwe bulk settings-knop.

 

 

Via deze pagina kun je kiezen of een protocol gestart mag worden in bulk en of de einddatum van het gekozen traject leeg mag zijn. In toekomstige releases worden instellingen voor bijbehorende agenda-afspraken en vragenlijsten toegevoegd.  


Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

 

Om trajecten daadwerkelijk in bulk te kunnen starten, is er een nieuwe versie van het bulktraject starten-scherm gemaakt. In dit scherm kun je gebruik maken van de instelling op einddatum die leeg kan zijn. Dit nieuwe scherm is te bereiken via een nieuwe actielink ‘BulkStartWorkflow’, die ingericht kan worden via Portalbeheer.  

 

In het bulktraject starten zitten nog niet de opties voor afspraak maken en vragenlijsten. Het oude scherm van bulkstarten blijft bestaan voor PMO-trajecten, omdat deze wel gebruik maken van afspraken en/of vragenlijsten om dit proces. Wanneer de afspraak- en vragenlijstopties ook toegevoegd zijn aan het nieuwe scherm, zal het oude bulktraject starten scherm uitgefaseerd worden. Op deze manier kan er gebruik gemaakt worden van één en dezelfde actielink voor alle soorten bulktrajecten.