Introductie.

De juiste verzuimoorzaken dienen aan een werkgever gekoppeld te worden, zodat de koppeling het verzuim van het systeem dat gekoppeld dient te worden met de XpertSuite kan herkennen. Bij de verschillende soorten koppelingen horen verschillende verzuimoorzaken. In dit document staat beschreven hoe en welke verzuimoorzaken gekoppeld dienen te worden per koppeling. 


Afas Koppelingen:

Vanuit Afas kunnen de volgende acht verzuimoorzaken doorkomen:


1) Arbeidsongeschikt door derde (Afas).
2) Bedrijfsongeval (Afas).
3) Ziek (Afas)
4) Ziek agv Zwangerschap of bevalling(Afas). 

5) Vangnetindicatie (Afas).
6) Pleegzorg (Afas).
7) Onbekend (Afas). 
8) Overig ongeval (Afas).

Deze verzuimclassificaties dienen ook bij de werkgever(s) gekoppeld te zijn. Selecteer daarom bij de werkgever de verzuimclassificaties waar de naam Afas in voorkomt: