Het is niet mogelijk om een trigger te verwijderen. Wel kun je deze deactiveren.


Om een trigger te deactiveren dien je de volgende stappen te doorlopen:


Stap 1. Ga onder de knop dienstverlening naar Triggers.


Er opent vervolgens een lijst met alle triggers welke zijn ingericht in het systeem.


In de lijst zie je een aantal dingen terug. 

  • Een trigger kan geactiveerd zijn (zie punt 1) of gedeactiveerd (zie 2)
  • Wanneer een trigger door een database-actie is aangemaakt of aangepast zie je het teken zoals bij punt 3. Er kan dan via het beheer geen aanpassing gedaan worden. Wanneer dit het geval is en er dient toch een aanpassing gedaan te worden gedaan, neem dan contact op met de Xpert Desk. 
  • Het icoontje bij punt 4 betekent dat je de trigger kan aanpassen en kan activeren of deactiveren.Stap 2. Open in de lijst de trigger welke je wilt deactiveren door op het potlood icoontje te klikken (zie punt 4 bij het voorbeeld hierboven).


Stap 3. Wijzig het inschakelen van de trigger.

In dit scherm kun je ervoor kiezen om de trigger wel of niet in te schakelen. Kies de gewenste optie en druk op de knop 'Opslaan'.In de overzichtslijst zie je nu dat de trigger gewijzigd is van status. In dit geval van geactiveerd naar gedeactiveerd.Een trigger kan niet bestaan zonder taken of acties. Wanneer er een taak verwijderd moet worden die nog aan een trigger hangt zal deze taak in de betreffende trigger vervangen moeten worden door een Dummytaak of -actie.


Voor meer informatie over het inrichten van triggers, klik hier.