Nederlands
English

Bericht do 2 maart 10:45 uur


De problemen met DigiZSM zijn weer verholpen.

Bericht woe 1 maart 08:00 uur


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Op dit moment is er sprake van een storing bij de Digipoort. Logius heeft de storing in onderzoek. 


Wij houden jullie op de hoogte van de status van deze verstoring. Sorry voor het ongemak, wij balen hier ook van!


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Bericht di 14 februari 10.00


De problemen met de WeSeeDo zijn weer verholpen. 


Message Tue Feb 14 10:00 AM

The technical difficulties with WeSeeDo are solved.

Bericht ma 13 februari 12.48


Momenteel ondervindt WeeSeeDo een storing waardoor er hinder ervaren kan worden bij het opstarten van gesprekken. WeeSeeDo is er druk mee bezig deze problemen te verhelpen.


Wij houden jullie op de hoogte van de status van deze verstoring. Sorry voor het ongemak, wij balen hier ook van!


Message Mon Feb 13 12:48 PM

At the moment WeeSeeDo has an outage. You may experience issues when starting a consult. WeSeeDo is working hard on a solution.

We will inform you here about any updates. Sorry for the inconvenience, we don’t like this either!

Bericht do 9 februari 10.00


De problemen met de WeSeeDo zijn weer verholpen. 


Message Thu Feb 9 10:00 AM

The technical difficulties with WeSeeDo are solved.

Bericht do 9 februari 9.00


Momenteel ondervindt WeeSeeDo een storing waardoor video spreekuren niet uitgevoerd kunnen worden. WeeSeeDo is er druk mee bezig deze problemen te verhelpen.


Wij houden jullie op de hoogte van de status van deze verstoring. Sorry voor het ongemak, wij balen hier ook van!


Message Thu Feb 9 9:00 AM

At the moment WeeSeeDo has an outage. Video consultations can't be executed at this moment. WeSeeDo is working hard on a solution.

We will inform you here about any updates. Sorry for the inconvenience, we don’t like this either!

Bericht di 22 november 12.47


We hebben van 12.11 tot 12.47 last gehad van een storing met het uploaden, opslaan en opvragen van bestanden. Deze storing is inmiddels verholpen.

Deze storing heeft ook invloed gehad op de koppelingen en dus ook het inlezen van bestanden op de SFTP.

Sorry voor het ongemak, wij balen hier ook van!

Message Tue Nov 22 12:47 PM

From 12.11 PM to 12.47 PM we have had a malfunction regarding uploading, saving and viewing files. This issue has been resolved.

This malfunction also had consequences for the imports and uploading files to SFTP.

Sorry for the inconvenience, we don’t like this either!

Bericht di 1 november 15:00


Volgens de website van AlleStoringen.nl is de storing bij KPN verholpen.


Message Tue Nov 1st 3:00 PM

According to the website of AlleStoringen.nl, the disruption of the KPN network is resolved.


Bericht di 1 november 10:00


Hallo! 

 

Helaas melden meerdere gebruikers een storing bij het inloggen.  

 

Er zijn problemen met het ontvangen van de 2fa SMS code, dit wordt veroorzaakt door een mogelijke storing bij KPN.

Wanneer een gebruiker geen SMS code ontvangt, neem dan het volgende stappenplan door.

 

Ik ontvang geen SMS om in te loggen. Wat nu?

 

Via de website van AlleStoringen.nl kan je de actuele status van de storing volgen.

 

Sorry voor het ongemak, wij balen hier ook van!

Message Tue Nov 1st 10:00 AM

Hi there! 

 

Unfortunately, we have received multiple reports from users who are unable to log on. 

 

There are problems with receiving the 2fa SMS code, due to a possible disruption on the KPN network.

When a user does not receive a SMS code, follow the steps below.

 

I am not receiving a SMS code to log on. What now?

 

You can track the status through the website of AlleStoringen.nl.

 

Sorry for the inconvenience, we don’t like this either!

Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf vrijdag 28 oktober 2022 7:00 tot en met zondag 30 oktober 2022 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. Naar verwachting is dit weer mogelijk op maandag 31 oktober. 


Via de Xpert Suite rapportage "VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum" in de map Functioneel Beheer kunnen de ingezonden meldingen inclusief de status bekeken worden. De status "Verzonden" geeft aan dat het bericht nog niet aangekomen is bij het UWV.


Wij raden aan om vanaf maandag 31 oktober alle ingestuurde meldingen goed te monitoren op de status zodat tijdig actie ondernomen kan worden richting het UWV. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Bericht wo 11 mei 11:00

Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


In navolging op onderstaande melding bij deze de bevestiging dat de hotfix om de meldingen te laten accepteren door het UWV live is gezet en goed lijkt te werken.

Tevens zijn alle onterecht uitgevallen berichten nogmaals aangeboden.

Berichten die sinds 10 mei nog uitvallen, dienen weer op de normale wijze door gebruikers zelf gemonitord en verwerkt te worden.
Message Wed May 11th 11:00 AM

Hi!

This Service announcement is for users of the DigiZSM module within Xpert Suite.

Following the previous message, seen below, we can confirm that the hotfix to allow the messages to be accepted by UWV has gone live and is working correctly.


Furthermore, all previously invalidly rejected messages have been resubmitted.


Note: messages that have been rejected since May 10th should be handled as normal, with users monitoring and processing these individually.


Bericht vr 6 mei 9:00

Hallo!


Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Naar aanleiding van het eerder gemelde bericht over storingen bij het verwerken van DigiZSM-berichten hierbij een update. 


Vanaf 11 april vielen de Zwangerschapsverlof-WAZO meldingen uit. Inmiddels hebben we ontdekt hoe we deze onterechte afkeuringen kunnen voorkomen. 


Alle berichten vanaf 11 april die ten onrechte waren afgekeurd zijn nu alsnog aangeboden. Hierbij zullen een aantal berichten afgekeurd zijn, omdat ze toch al bekend waren bij het UWV (bijvoorbeeld doordat er een melding via het werkgeversportaal is gedaan). Dit komt echter maar af en toe voor. 


Er komt nog een hotfix die elke technische uitval moet voorkomen, maar tot dat moment zullen we uitgevallen berichten nogmaals aanbieden, zodat de meldingen bij het UWV aankomen.


Zodra het probleem definitief is opgelost zullen we hier weer een update plaatsen.


Message Fri May 6th 9:00 AM

Hi!

Following our previous messages regarding a malfunction with receipt and processing of DigiZSM messages, we can advise the following:


Since April 11th, Zwangerschapsverlof-WAZO messages have been failing. We have now determined how to prevent these invalid rejections and have resubmitted all messages that were invalidly rejected since April 11th.


We expect some of those to be rejected - for example in cases where a manual report was sent through the UWV employer portal - but only sporadically.


We are working on a hotfix to prevent these technical failures. In the meantime, we will resubmit failed messages to the UWV to ensure reports are received.


As soon as the problem has been resolved permanently, we will update you here.

Bericht di 3 mei 11:30


Hallo!


Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Enkele klanten hebben ons bericht dat er mogelijk een storing bij UWV Digipoort is (geweest) waardoor niet alle berichten correct overgekomen zijn. Wij hebben hiervan nog geen bevestiging van UWV en Logius ontvangen.


Voor ingestuurde meldingen vanaf 28 april, waarvoor nog geen verwerkingsverslag is ontvangen, verzoekt het UWV de melding opnieuw te versturen. 


In Xpert Suite onder statistiek in de map 'Functioneel Beheer' is het rapport  ‘VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum’  beschikbaar voor inzage in Status en Status toelichting.


Heb je vragen over dit bericht, maak dan een ticket aan voor onze Xpert Desk.

Message Tue May 3rd 11:30 AM


Hi!


This Service announcement is for users of the DigiZSM module within Xpert Suite.


Some of our customers have advised us of a potential ongoing malfunction on the Digipoort from April 28th, meaning not all messages may have been received correctly. We have not yet received a confirmation from UWV or Logius regarding this.


For all forms sent since April 28th for which you have not received the correct confirmation, UWV requires you to submit these forms again.


In Xpert Suite under the Statistics menu in the folder 'Functioneel Beheer', the report ‘VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum’ is available for an overview of forms by status with a status explanation.


If you have any questions about this message, please raise a ticket with the Xpert Desk.

Bericht wo 13 april 17:00


Hallo!

 

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de DigiZSM module binnen de Xpert Suite.

  

Wij hebben vandaag een bericht van het UWV ontvangen dat er op maandag 11 april 2022 een UWV Digipoort storing is geweest. 


Voor ingestuurde meldingen van 11 april, waarvoor nog geen verwerkingsverslag is ontvangen, verzoekt het UWV de melding opnieuw te versturen. 

 

In Xpert Suite onder statistiek in de map 'Functioneel Beheer' is het rapport  ‘VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum’  beschikbaar voor inzage in Status en Status toelichting.

 

Heb je vragen over dit bericht, maak dan een ticket aan voor onze Xpert Desk.


Message Wed April 13th 05:00 PM

Hi!

 

This Service announcement is for users of the DigiZSM module within Xpert Suite.

  

Today we received a message from UWV that the Digipoort experienced a malfunction on Mondat April 11th.


For all forms sent on April 11th, for which you have not received the correct confirmation, UWV requires you to submit these forms again.

 

In Xpertsuite under the Statistics menu in the folder 'Functioneel Beheer'  the report ‘VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum’ is available for an overview of forms by staus with a status explanation.

 

If you have any questions about this message, please raise a ticket with the Xpert Desk.
Bericht wo 6 april 13:15
Onze platform provider geeft aan dat de storing van vanmorgen is verholpen.

Wij blijven samen met hen de situatie de komende uren monitoren.
Message Wed April 6th 01:15 PM
Our platform provider has announced that the issuse reported this morning have been resolved.

Together we will monitor the situation in the coming hours.

Bericht wo 6 april 11:30


Helaas hebben wij op dit moment te maken met een storing.  

 

Dit betekent dat je hinder kunt ondervinden bij het werken in de Xpert Suite. 

 

Uiteraard betreuren wij dit zeer omdat de beschikbaarheid van het platform de allerhoogste prioriteit heeft. 

 

Vanochtend is onze platform provider rond 10:25 uur getroffen door een landelijke netwerkstoring bij een van haar  leveranciers, AMS-IX. zij hebben de verbindingen die via AMS-IX lopen omgeleid naar andere leveranciers en dat heeft geleid tot herstel van de dienstverlening rond 10:45. Juist om dit soort storingen op deze wijze te kunnen mitigeren hebben zij  verschillende leveranciers en verbindingen naar Internet. Gezamenlijk monitoren wij zorgvuldig de verbindingen zoals die nu lopen en zien dat het wel druk is maar wij benaderen geen kritieke waardes. De dienstverlening is dus hersteld.  Veel van de aangesloten partijen op AMS-IX hebben deze actie echter nog niet doorgevoerd waardoor er nog steeds verstoringen zijn met diverse locaties op het internet. Mocht je onverhoopt nog problemen ondervinden kun je dat via een ticket melden bij de Xpert Desk 

 

Wij houden je via de service meldingen op ons Xpert Support Center op de hoogte over de status en voortgang. 

 

Sorry voor het ongemak, wij balen hier ook van! 

Message Wed April 6th 11:30 AM

Unfortunately, we are currently experiencing an outage. 

 

This means that you may experience disruption when working in the Xpert Suite. 

 

Of course, we regret this very much because the availability of the platform is of the highest priority. 

 

This morning around 10:25 am our platform provider was hit by a nationwide network outage at one of our suppliers, AMS-IX. They have rerouted the connections running through AMS-IX to other suppliers, which resulted in service recovery around 10:45 AM. Precisely to be able to mitigate these kinds of disruptions in this way, our platform provider has various suppliers and connections to the Internet. Together we are carefully monitoring the connections as they are currently running and see that it is busy, but we do not approach critical values. So the service has been restored. However, many of the affiliated parties to AMS-IX have not yet implemented this action, so there are still disruptions with various locations on the internet. In the unlikely event that you still encounter problems, you can open a ticket with the Xpert Desk. 

 

Please keep a close eye on the service messages on the Xpert Support Center. 

 

Sorry for the inconvenience, we don’t like this either!Bericht di 2 februari 10.15u
De problemen met de documenten zijn weer verholpen. We blijven de situatie monitoren.


Message Tue February 2nd 10.15 AM
The technical difficulties with the documents are solved. We will keep monitoring the situation.

Bericht di 2 februari 09.50u
Helaas hebben we te maken met een storing met handelingen rondom documenten. We zijn de oorzaak op dit moment aan het achterhalen, en proberen het probleem snel op te lossen. Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.


Message Tue February 2nd 09.50 AM
Unfortunately, we are experiencing technical difficulties regarding documents. We are are working on a solution as soon as possible. We'll keep you informed on this page.


Bericht Di 11 januari 13:45u


In het kort

Door een bug bij Logius (de dienst Digitale Overheid) worden statussen van Digi-ZSM berichten niet goed teruggekoppeld aan de Xpert Suite. Hierdoor is niet zichtbaar of een bericht wel of niet is geaccepteerd. Wij gaan versneld extra functionaliteit in de Xpert Suite doorvoeren om foutsituaties duidelijker inzichtelijk te hebben.

 

Achtergrond

Het UWV heeft onlangs geconstateerd dat Logius de volgorde van de status van Digi-ZSM berichten niet goed doorgeeft aan systemen zoals de Xpert Suite. Status 400 (dat is status “Verzonden” bij een Digi-ZSM melding in de Xpert Suite) wordt als eindstatus gegeven terwijl er eerder de status 500/510 (status “Geaccepteerd” of “Niet geaccepteerd” in de Xpert Suite) doorgegeven was. Hierdoor wordt de Digi-ZSM melding weer als verzonden weergegeven in de Xpert Suite, waardoor niet zichtbaar is of deze aan UWV zijde wel of niet is geaccepteerd. Het goede nieuws is dat de meldingen wel doorkomen bij UWV Digipoort en de verslagen ook klaar staan bij Logius. Volgens het onderzoek van het UWV is deze kwestie vanaf 28-12-2021 bekend en is dat door hen bij Logius gemeld. Werkgevers kunnen boetes ontvangen als een melding daadwerkelijk in de koppeling is uitgevallen en niet bij het UWV terecht is gekomen, door deze bug bij Logius is dat onderscheid helaas niet te maken.

 

Nieuwe functionaliteiten in de Xpert Suite

Wij volgen de ontwikkelingen bij UWV en Logius, maar wij gaan ook alvast een aanpassing in de Xpert Suite doorvoeren om de foutsituaties duidelijker inzichtelijk te hebben als gebruiker van de Xpert Suite. De aanpassing houdt in dat als een code 500 of 510 wordt ontvangen, deze altijd als eindmelding wordt gehanteerd, ook als later alsnog een code 400 binnenkomt. Deze nieuwe functionaliteit is inmiddels door ons ontwikkeld en zal als hotfix op woensdag 12 januari in de Xpert Suite toegevoegd worden.

 

Daarnaast is er een tweede aanpassing voorzien voor een latere release: een trigger die afgaat als een status lang op verzonden blijft staan. Dit hoort in de praktijk niet lang te bestaan, maar we willen deze situatie nu toch wel ondervangen omdat het incidenteel voorkomt. Hierdoor kun je daadwerkelijk in de koppeling uitvallende Digi-ZSM meldingen alsnog signaleren en door functioneel beheer laten corrigeren. Via de release notes informeren we je over deze extra functionaliteit.Bericht Zo 12 december 20:10h

Afgelopen vrijdag zijn we geïnformeerd over een ernstige kwetsbaarheid gevonden in Apache Log4j (nieuws NCSC). Conform onze standaard patchmanagement procedures hebben we alle noodzakelijke acties uitgevoerd.

 

Op basis van onze risicoanalyse en nadere technische analyses zijn er geen risico's vastgesteld en uiteraard geen inbreuken geconstateerd.

 

Wij blijven de veiligheid van ons platform uiteraard monitoren.

Message Sun December 12th 8.10 PM

Last Friday we were informed of a serious vulnerability found in Apache Log4j (NCSC news, in Dutch). In accordance with our standard patch management procedures, we have performed all necessary actions.

 

Based on our risk analysis and further technical analyses, no risks have been identified and, of course, no breaches have been detected.

 

We will of course continue to monitor the security of our platform.

Bericht Do 14 oktober14:00u
Wij zien geen verstoringen meer op het platform. De laatste aanval was om 10.11u en de DNS aanval lijkt succesvol te zijn gestopt. Wij blijven de situatie verder monitoren. Meer details over de aanval zullen volgen. Mochten je nog problemen ondervinden, neem dan contact op met de Xpert Desk.

Message Thu October 14th 2:00 PM
We don't see any disturbances on the platform anymore. The last attack happened at 10.11 AM and the DNS attacks seem to have stopped in the last hours. We will keep monitoring the situation. More information regarding the DDoS attack will be shared. If you are still encountering problems, please contact the Xpert Desk.

Bericht Do 14 oktober 9:00u 

Vanochtend kunnen gebruikers verstoringen ondervinden bij het inloggen op het Xpert Suite platform. Oorzaak is een DDoS aanval op het netwerk van onze DNS-provider. DDoS aanvallen zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken

voor de bedoelde gebruikers. Hierdoor ondervindt een deel van de gebruikers dus problemen om het Xpert Suite platform te bereiken. Uiteraard betreuren wij dit zeer omdat de beschikbaarheid van het platform de allerhoogste prioriteit heeft.

 

Wij hebben op dit moment geen enkele aanwijzing die er op wijst dat de persoonlijke gegevens op platform bij ongeautoriseerde personen terecht zijn gekomen. Er is geen sprake van onbevoegde toegang tot het platform. Jullie gegevens zijn dus veilig binnen de Xpert Suite.

 

Onze ervaring is dat onze DNS-provider DDoS aanvallen snel weet te mitigeren.
Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.

Message Thu October 14th 9.00 AM

This morning users could experience hindrance whilst logging in to the Xpert suite. The cause of this is a DDoS attack on the network of our DNS-provider. DDoS attacks are attempts to make computers, computer networks or services hard to reach or unavailable to those who meant to use them.

Because of this some users can experience difficulties reaching the Xpert Suite platform. Evidently we regret this immensely, because the availability of our platform has our highest priority.

 

At this moment we have no evidence showing that personal data on our platform has fallen to unauthorized entities,. There has been  no unauthorized access to the platform. Your data is safe within the Xpert suite.

 

Our experience is, that our DNs-provider is apt in handling and mitigating DDoS attacks swiftly.
We'll keep you informed on this page.


Bericht Vr 01 oktober 16;30u 

Vanmiddag kunnen gebruikers verstoringen ondervinden bij het inloggen op het Xpert Suite platform. Oorzaak is een DDoS aanval op het netwerk van onze DNS-provider. DDoS aanvallen zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken

voor de bedoelde gebruikers. Hierdoor ondervindt een deel van de gebruikers dus problemen om het Xpert Suite platform te bereiken. Uiteraard betreuren wij dit zeer omdat de beschikbaarheid van het platform de allerhoogste prioriteit heeft.

 

Wij hebben op dit moment geen enkele aanwijzing die er op wijst dat de persoonlijke gegevens op platform bij ongeautoriseerde personen terecht zijn gekomen. Er is geen sprake van onbevoegde toegang tot het platform. Jullie gegevens zijn dus veilig binnen de Xpert Suite.

 

Onze ervaring is dat onze DNS-provider DDoS aanvallen snel weet te mitigeren.
Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.
Message Fri October 1st 4.30 PM

This afternoon users could experience hindrance whilst logging in to the Xpert suite. The cause of this is a DDoS attack on the network of our DNS-provider. DDoS attacks are attempts to make computers, computer networks or services hard to reach or unavailable to those who meant to use them.

Because of this some users can experience difficulties reaching the Xpert Suite platform. Evidently we regret this immensely, because the availability of our platform has our highest priority.

 

At this moment we have no evidence showing that personal data on our platform has fallen to unauthorized entities,. There has been  no unauthorized access to the platform. Your data is safe within the Xpert suite.

 

Our experience is, that our DNs-provider is apt in handling and mitigating DDoS attacks swiftly.
We'll keep you informed on this page.
Bericht Ma 23 Augustus 14;45u 
De problemen met WebcamConsult zijn weer verholpen.
Message Tue August 19th 2.45 PM
The technical difficulties with the WebcamConsult API are solved. 

Bericht Ma 23 Augustus 13:50u
Helaas hebben we te maken met een storing met het inplannen, bewerken en verwijderen van WebcamConsult afspraken. We zijn de oorzaak op dit moment aan het achterhalen, en proberen het probleem snel op te lossen. Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.

Message Tue August 19th 1.50 PM
Unfortunately, we are experiencing technical difficulties with planning, editing and removing WebcamConsult appointments. We are are working on a solution as soon as possible. We'll keep you informed on this page.
Bericht Di 19 Augustus 9:20u
De problemen met het koppelplatform zijn weer verholpen.
Message Tue August 19th 9.20 AM
The technical difficulties with our integration platform are solved.
Bericht Di 19 Augustus 9:00u
Helaas hebben we te maken met een storing met het koppelplatform. Dit betekent dat je problemen kunt ondervinden bij ingelezen bestanden via het koppelplatform. We zijn de oorzaak op dit moment aan het achterhalen, en proberen het probleem snel op te lossen. Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.

Message Tue August 19th 9.00 AM
Unfortunately, we are experiencing technical difficulties with our integration platform. This means there may be difficulties with you intevgrations within Xpert Suite.We are are working on a solution as soon as possible. We'll keep you informed on this page.
Bericht Di 17 Augustus 9:30u
De storing van WebcamConsult is verholpen.

Message Tue August 17th 9.30 AM
The technical difficulties of WebcamConsult are solved.

Bericht Di 17 Augustus 9:00u
Op het moment is er een storing bij WebcamConsult. Wij hebben contact met ze gehad en ze zijn bezig het zo spoedig mogelijk op te lossen. De indicatie is dat het een half uur duurt. Wanneer we meer weten houden we jullie op de hoogte.

Message Tue August 17th 9.00 AM
At the moment WebcamConsult is experiencing technical difficulties. We contacted them and they are working on a solution. The indication is half an hour. When we know more we will inform you.
Bericht Wo 4 Augustus 16:30u

Helaas hebben zojuist te maken gehad met een storing. Dit betekent dat je gedurende een korte periode problemen kon ondervinden bij het starten en verwijderen van trajecten binnen de Xpert Suite. We hebben de oorzaak snel kunnen achterhalen en het probleem snel kunnen oplossen. We blijven de situatie nauwgezet monitoren.


Message Wed August 4th 16.30 PM

Unfortunately we experienced a malfunction in Xpert Suite. This could have resulted in issues with starting and cancelling workflows. We found the cause of the problem and resolved the issue quickly. We will keep monitoring the situation meticulously.


Bericht Wo 4 Augustus 16:00u
Helaas hebben we te maken met een storing. Dit betekent dat je problemen kunt ondervinden bij het starten en verwijderen van trajecten binnen de Xpert Suite. We zijn de oorzaak op dit moment aan het achterhalen, en proberen het probleem snel op te lossen. 
Message Wed August 4th 16.00 PM
Unfortunately, we are experiencing technical difficulties. This means there may be difficulties starting and deleting a workflow within Xpert Suite. Our developers are working on a solution as soon as possible.
Bericht Do 22 juli 2021 17.00u

Wij gaan er met development en infrastructuur aan werken om de DocumentGenerator stabieler en beter te maken om te voorkomen dat dit vaker voorkomt.

Message Thu 22 juli 2021 17.00 PM

We will work with development and infrastructure to make the DocumentGenerator more stable and better to prevent this from happening again.

Origineel bericht Do 22 juli 2021 14.15u

Helaas hebben zojuist te maken gehad met een storing. Dit betekent dat je gedurende een korte periode problemen kon ondervinden bij het genereren van documenten binnen de Xpert Suite. We hebben de oorzaak snel kunnen achterhalen en het probleem snel kunnen oplossen. We blijven de situatie nauwgezet monitoren.

Original message Thu 22 juli 2021 14.15 PM

Unfortunately we have experienced a malfunction in Xpert Suite. This could have resulted in issues with generating documents. We found the cause of the problem and resolved the issue quickly. We will keep monitoring the situation meticulously.

Bericht Wo 21 juli 2021 12.30u

De problemen zijn opgelost. Er zullen verder geen updates meer geplaatst worden over dit probleem.

Message We 21 juli 2021 12.30 PM

The problems are solved. No further updates will be placed here regarding this problem.

Origineel bericht Wo 21 juli 2021 9.45u

Helaas hebben wij op dit moment te maken met een storing in de koppeling tussen TriageExpert en de Xpert Suite. Dit betekent dat er problemen kunnen zijn met documenten die vanuit TriageExpert terug in de Xpert Suite moeten komen. De ontwikkelaars zijn bezig een oplossing welke wij zo spoedig mogelijk uit willen rollen. We sturen je voor twaalf uur een update!

Original message We 21 juli 2021 9.45 AM

Unfortunately we are experiencing technical difficulties with the connection between TriageExpert and Xpert Suite. This means there may be difficulties generating documents in the Xpert Suite coming out of TriageExpert. Our developers are working on a solution as soon as possible. We will send you an update before 12.00 AM!