Nederlands
English
Bericht Do 14 oktober 14:00u
Wij zien geen verstoringen meer op het platform. De laatste aanval was om 10.11u en de DNS aanval lijkt succesvol te zijn gestopt. Wij blijven de situatie verder monitoren. Meer details over de aanval zullen volgen. Mochten je nog problemen ondervinden, neem dan contact op met de Xpert Desk.

Message Thu October 14th 2:00 PM
We don't see any disturbances on the platform anymore. The last attack happened at 10.11 AM and the DNS attacks seem to have stopped in the last hours. We will keep monitoring the situation. More information regarding the DDoS attack will be shared. If you are still encountering problems, please contact the Xpert Desk.

Bericht Do 14 oktober 9:00u 

Vanochtend kunnen gebruikers verstoringen ondervinden bij het inloggen op het Xpert Suite platform. Oorzaak is een DDoS aanval op het netwerk van onze DNS-provider. DDoS aanvallen zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken

voor de bedoelde gebruikers. Hierdoor ondervindt een deel van de gebruikers dus problemen om het Xpert Suite platform te bereiken. Uiteraard betreuren wij dit zeer omdat de beschikbaarheid van het platform de allerhoogste prioriteit heeft.

 

Wij hebben op dit moment geen enkele aanwijzing die er op wijst dat de persoonlijke gegevens op platform bij ongeautoriseerde personen terecht zijn gekomen. Er is geen sprake van onbevoegde toegang tot het platform. Jullie gegevens zijn dus veilig binnen de Xpert Suite.

 

Onze ervaring is dat onze DNS-provider DDoS aanvallen snel weet te mitigeren.
Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.

Message Thu October 14th 9.00 AM

This morning users could experience hindrance whilst logging in to the Xpert suite. The cause of this is a DDoS attack on the network of our DNS-provider. DDoS attacks are attempts to make computers, computer networks or services hard to reach or unavailable to those who meant to use them.

Because of this some users can experience difficulties reaching the Xpert Suite platform. Evidently we regret this immensely, because the availability of our platform has our highest priority.

 

At this moment we have no evidence showing that personal data on our platform has fallen to unauthorized entities,. There has been  no unauthorized access to the platform. Your data is safe within the Xpert suite.

 

Our experience is, that our DNs-provider is apt in handling and mitigating DDoS attacks swiftly.
We'll keep you informed on this page.


Bericht Vr 01 oktober 16;30u 

Vanmiddag kunnen gebruikers verstoringen ondervinden bij het inloggen op het Xpert Suite platform. Oorzaak is een DDoS aanval op het netwerk van onze DNS-provider. DDoS aanvallen zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken

voor de bedoelde gebruikers. Hierdoor ondervindt een deel van de gebruikers dus problemen om het Xpert Suite platform te bereiken. Uiteraard betreuren wij dit zeer omdat de beschikbaarheid van het platform de allerhoogste prioriteit heeft.

 

Wij hebben op dit moment geen enkele aanwijzing die er op wijst dat de persoonlijke gegevens op platform bij ongeautoriseerde personen terecht zijn gekomen. Er is geen sprake van onbevoegde toegang tot het platform. Jullie gegevens zijn dus veilig binnen de Xpert Suite.

 

Onze ervaring is dat onze DNS-provider DDoS aanvallen snel weet te mitigeren.
Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.
Message Fri October 1st 4.30 PM

This afternoon users could experience hindrance whilst logging in to the Xpert suite. The cause of this is a DDoS attack on the network of our DNS-provider. DDoS attacks are attempts to make computers, computer networks or services hard to reach or unavailable to those who meant to use them.

Because of this some users can experience difficulties reaching the Xpert Suite platform. Evidently we regret this immensely, because the availability of our platform has our highest priority.

 

At this moment we have no evidence showing that personal data on our platform has fallen to unauthorized entities,. There has been  no unauthorized access to the platform. Your data is safe within the Xpert suite.

 

Our experience is, that our DNs-provider is apt in handling and mitigating DDoS attacks swiftly.
We'll keep you informed on this page.
Bericht Ma 23 Augustus 14;45u 
De problemen met WebcamConsult zijn weer verholpen.
Message Tue August 19th 2.45 PM
The technical difficulties with the WebcamConsult API are solved.

Bericht Ma 23 Augustus 13:50u
Helaas hebben we te maken met een storing met het inplannen, bewerken en verwijderen van WebcamConsult afspraken. We zijn de oorzaak op dit moment aan het achterhalen, en proberen het probleem snel op te lossen. Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.

Message Tue August 19th 1.50 PM
Unfortunately, we are experiencing technical difficulties with planning, editing and removing WebcamConsult appointments. We are are working on a solution as soon as possible. We'll keep you informed on this page.
Bericht Di 19 Augustus 9:20u
De problemen met het koppelplatform zijn weer verholpen.
Message Tue August 19th 9.20 AM
The technical difficulties with our integration platform are solved.
Bericht Di 19 Augustus 9:00u
Helaas hebben we te maken met een storing met het koppelplatform. Dit betekent dat je problemen kunt ondervinden bij ingelezen bestanden via het koppelplatform. We zijn de oorzaak op dit moment aan het achterhalen, en proberen het probleem snel op te lossen. Wij zullen je op deze pagina geïnformeerd houden.

Message Tue August 19th 9.00 AM
Unfortunately, we are experiencing technical difficulties with our integration platform. This means there may be difficulties with you intevgrations within Xpert Suite.We are are working on a solution as soon as possible. We'll keep you informed on this page.
Bericht Di 17 Augustus 9:30u
De storing van WebcamConsult is verholpen.

Message Tue August 17th 9.30 AM
The technical difficulties of WebcamConsult are solved.

Bericht Di 17 Augustus 9:00u
Op het moment is er een storing bij WebcamConsult. Wij hebben contact met ze gehad en ze zijn bezig het zo spoedig mogelijk op te lossen. De indicatie is dat het een half uur duurt. Wanneer we meer weten houden we jullie op de hoogte.

Message Tue August 17th 9.00 AM
At the moment WebcamConsult is experiencing technical difficulties. We contacted them and they are working on a solution. The indication is half an hour. When we know more we will inform you.
Bericht Wo 4 Augustus 16:30u

Helaas hebben zojuist te maken gehad met een storing. Dit betekent dat je gedurende een korte periode problemen kon ondervinden bij het starten en verwijderen van trajecten binnen de Xpert Suite. We hebben de oorzaak snel kunnen achterhalen en het probleem snel kunnen oplossen. We blijven de situatie nauwgezet monitoren.


Message Wed August 4th 16.30 PM

Unfortunately we experienced a malfunction in Xpert Suite. This could have resulted in issues with starting and cancelling workflows. We found the cause of the problem and resolved the issue quickly. We will keep monitoring the situation meticulously.


Bericht Wo 4 Augustus 16:00u
Helaas hebben we te maken met een storing. Dit betekent dat je problemen kunt ondervinden bij het starten en verwijderen van trajecten binnen de Xpert Suite. We zijn de oorzaak op dit moment aan het achterhalen, en proberen het probleem snel op te lossen. 
Message Wed August 4th 16.00 PM
Unfortunately, we are experiencing technical difficulties. This means there may be difficulties starting and deleting a workflow within Xpert Suite. Our developers are working on a solution as soon as possible.
Bericht Do 22 juli 2021 17.00u

Wij gaan er met development en infrastructuur aan werken om de DocumentGenerator stabieler en beter te maken om te voorkomen dat dit vaker voorkomt.

Message Thu 22 juli 2021 17.00 PM

We will work with development and infrastructure to make the DocumentGenerator more stable and better to prevent this from happening again.

Origineel bericht Do 22 juli 2021 14.15u

Helaas hebben zojuist te maken gehad met een storing. Dit betekent dat je gedurende een korte periode problemen kon ondervinden bij het genereren van documenten binnen de Xpert Suite. We hebben de oorzaak snel kunnen achterhalen en het probleem snel kunnen oplossen. We blijven de situatie nauwgezet monitoren.

Original message Thu 22 juli 2021 14.15 PM

Unfortunately we have experienced a malfunction in Xpert Suite. This could have resulted in issues with generating documents. We found the cause of the problem and resolved the issue quickly. We will keep monitoring the situation meticulously.

Bericht Wo 21 juli 2021 12.30u

De problemen zijn opgelost. Er zullen verder geen updates meer geplaatst worden over dit probleem.

Message We 21 juli 2021 12.30 PM

The problems are solved. No further updates will be placed here regarding this problem.

Origineel bericht Wo 21 juli 2021 9.45u

Helaas hebben wij op dit moment te maken met een storing in de koppeling tussen TriageExpert en de Xpert Suite. Dit betekent dat er problemen kunnen zijn met documenten die vanuit TriageExpert terug in de Xpert Suite moeten komen. De ontwikkelaars zijn bezig een oplossing welke wij zo spoedig mogelijk uit willen rollen. We sturen je voor twaalf uur een update!

Original message We 21 juli 2021 9.45 AM

Unfortunately we are experiencing technical difficulties with the connection between TriageExpert and Xpert Suite. This means there may be difficulties generating documents in the Xpert Suite coming out of TriageExpert. Our developers are working on a solution as soon as possible. We will send you an update before 12.00 AM!