Huidige status / current status


Momenteel zijn er geen verstoringen bekend op het platform

There are currently no disruptions known on the platform.

Onderhoud/maintenance


Nederlands
English
Donderdag 13 juni 2024 08:30

Van 18 juni 2024 18:00:00 tot 18 juni 2024 23:59:00 pleegt Logius onderhoud aan Digipoort Sociaal en Financieel (WUS), Digipoort Financieel (WUS en FTP) en Digipoort SBR Belastingdienst (WUS). Dit kan invloed hebben op de koppelingen met het UWV. Na onderhoud zal de mogelijke achterstand weer automatisch verwerkt worden.

De dienst is tijdens het onderhoud niet beschikbaar.


Thursday, June 13, 2024 08:30 PM


From June 18, 2024, 6:00 PM to June 18, 2024, 11:59 PM, Logius will be performing maintenance on Digipoort Sociaal en Financieel(WUS), Digipoort Financieel (WUS en FTP) en Digipoort SBR Belastingdienst (WUS). This may affect the connections with the UWV. After maintenance, any potential backlog will be automatically processed again.


The service is unavailable during maintenance


Woensdag 12 juni 2024 13:00

Van 19 juni 2024 17:00:00 tot 19 juni 2024 23:59:00 pleegt Logius onderhoud aan Digipoort Sociaal en Financieel (WUS). Dit kan invloed hebben op de koppelingen met het UWV. Na onderhoud zal de mogelijke achterstand weer automatisch verwerkt worden.

De dienst is tijdens het onderhoud niet beschikbaar.


Wednesday, June 12, 2024 13:00 PM


From June 19, 2024, 5:00 PM to June 19, 2024, 11:59 PM, Logius will be performing maintenance on Digipoort Sociaal en Financieel (WUS). This may affect the connections with the UWV. After maintenance, any potential backlog will be automatically processed again.


The service is unavailable during maintenanceHistorie / history


Nederlands

Engels

Woensdag 17 april 2024 09:10


Momenteel lijkt KPN een verstoring te hebben waardoor SMS berichten niet binnen kunnen komen. Hierdoor kunnen gebruikers met een KPN abonnement problemen hebben om in te loggen. Wijs ze op de mogelijkheid om gebruik te maken van een authenticatie app. Voor meer informatie kijk in het volgende artikel.


Ik kan niet bij mijn tweefactor authenticatie (2FA). Wat nu?


Wednesday, April 17, 2024 09:10


Currently, it appears that KPN is experiencing a disruption causing SMS messages to not be delivered. As a result, users with a KPN subscription may encounter difficulties logging in. Please advise them to consider using an authentication app instead. For more information, refer to the following article.


Ik kan niet bij mijn tweefactor authenticatie (2FA). Wat nu?

Dinsdag 2 april 2024 16:10


Door een verstoring bij onze hosting provider is ons platform voor een gedeelte van onze klanten niet beschikbaar geweest. Dit vinden wij uiterst vervelend. Wij wachten het onderzoek van de hosting provider af en zullen hier een update geven zodra wij een veroorzaker hebben achterhaald. Intussen is het platform weer bereikbaar en blijven wij de status monitoren.


Tuesday, April 2, 2024 16:10 PM


Due to a disruption at our hosting provider, our platform has been unavailable for some of our customers. We sincerely apologize for this inconvenience. We are awaiting the investigation from the hosting provider and will provide an update once we have identified the cause. In the meantime, the platform is accessible again, and we will continue to monitor the status.


Dinsdag 2 april 2024 16:00

Momenteel ondervinden we een storing bij het inloggen in de Xpert Suite. Wij zijn dit aan het onderzoeken om zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.


Tuesday, April 2, 2024 16:00 PM


Currently, we are experiencing an issue with logging into the Xpert Suite. We are investigating this to resolve it as soon as possible. We apologize for any inconvenience.


Dinsdag 19 maart 2024 11:30

Na een hotfix zou de storing verholpen moeten zijn, mocht je nog problemen ondervinden met de Planningsagenda interface, laat het ons dan weten. Excuses voor het ongemak.


Tuesday, March 19, 2024 11:30 AM


After a hotfix, the issue should be resolved. If you still encounter any problems with the Planningsagenda interface, please let us know. We apologize for the inconvenience.


Dinsdag 19 maart 2024 10:30

Momenteel is er een verstoring met de Planningsagenda koppeling. Wij zijn dit aan het onderzoeken om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. Excuses voor het ongemak.


Tuesday, March 19, 2024 10:30 AM


Currently, there is a disruption with the Planningsagenda interface. We are investigating this to resolve it as soon as possible. We apologize for the inconvenience.


Woensdag 6 maart 2024 11:15

Hallo!

Wij ondervonden problemen met ons (internet)bellen. Het probleem zou op dit moment weer opgelost moeten zijn.


Woensdag 6 maart 2024 10:30

Hallo!

Momenteel ondervinden wij problemen met ons (internet)bellen. Het kan zijn dat wij telefonisch niet bereikbaar zijn.
We zijn aan het uitzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn en zullen via dit medium (platform status) updates geven over de situatie.Vrijdag 1 maart 2024 23:00


Storing diensten

-Digipoort Financieel (WUS en FTP)

-Digipoort SBR Belastingdienst (WUS), machtigen -  en mededelen

-Digipoort Sociaal en Financieel (WUS)


Gevolg

De dienst is weer volledig beschikbaar

Status Storing

Storing opgelost

Begin storing

1 maart 2024 om 13:25:00

Einde storing

1 maart 2024 om 22:30:00Donderdag 22 februari 2024 10:00

Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 28 februari 2024 18:00:00 tot 28 februari 2024 23:59:59 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort mogelijk later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Dinsdag 20 februari 2024 10:00


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 22 februari 2024 18:00:00 tot 22 februari 2024 23:59:59 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort mogelijk later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Dinsdag 20 februari 2024 10:00


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 21 februari 2024 18:00:00 tot 21 februari 2024 23:59:59 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort mogelijk later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Donderdag 8 februari 2024 15:50


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 14 februari 2024 10:00:00 tot 14 februari 2024 06:00:00 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort mogelijk later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Woensdag 31 januari 2024 09:30


Om de performance en stabiliteit van ons systeem verder te verbeteren, is het noodzakelijk om jullie Xpert Suite omgeving binnen onze hosting omgeving te verplaatsen. Deze operatie is essentieel om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven voldoen aan jouw verwachtingen en de groeiende eisen van ons platform. We begrijpen dat jouw tijd waardevol is, en we streven ernaar om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hieronder staat het moment waarop we de werkzaamheden uitvoeren. 

 

Gepland tijdslot: 

  • Tussen zaterdag 3 februari 22:00 uur en zondag 4 februari 8:00 uur. 


Gedurende deze overgangsperiode, die naar verwachting zeer kort zal zijn, zullen gebruikers tijdelijk geen toegang hebben tot het platform. We begrijpen dat dit ongemak kan veroorzaken en verontschuldigen ons voor eventuele overlast. Ons team zorgt ervoor dat de downtime tot een minimum wordt beperkt en ons Xpert Desk team staat klaar om jullie te assisteren bij eventuele vragen of zorgen. 

 

We danken je voor je begrip en medewerking, terwijl we streven naar een verbeterde gebruikservaring op ons platform.


Wednesday, January 31, 2024, 09:30


To improve the performance and stability of our system, it is necessary to relocate your Xpert Suite environment within our hosting infrastructure. This operation is essential to ensure that we can continue to meet your expectations and the growing demands of our platform. We understand that your time is valuable, and we aim to make this transition as smooth as possible. Below is the scheduled timeframe for the operation:


Scheduled timeslot:

  • Between Saturday, February 3, 22:00, and Sunday, February 4, 8:00.


During this expectedly brief transition period, users may temporarily lose access to the platform. We understand that this may cause inconvenience and apologize for any disruption. Our team is committed to minimizing downtime, and our Xpert Desk team is ready to assist with any questions or concerns.


We appreciate your understanding and cooperation as we strive to enhance the user experience on our platform.


Dinsdag 30 januari 2024 09:30


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 10 februari 2024 10:00:00 tot 10 februari 2024 12:00:00 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort mogelijk later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Dinsdag 27 februari 2024 11:00

Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 29 februari 2024 18:00:00 tot 29 februari 2024 23:59:59 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort mogelijk later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Dinsdag 27 februari 2024 15:30

Vandaag heeft Loket last gehad van een verstoring. Hierdoor is er vertraging geweest met het verkeer welke via Loket API loopt. Om 14.00u heeft Loket aangegeven dat de storing verholpen is. De bestanden worden nu alsnog aangeboden en verwerkt. Voor meer informatie kijk op de website van Loket.

https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/17311417040530-OPGELOST-Verstoring-API-aanroepen-Loket-nl

Woensdag 17 januari 2024 14.30u

Helaas hebben we een verstoring gehad waardoor mails die verstuurd horen te worden bij een nieuwe dialoog of dialoog-bericht, niet verstuurd werden. Dit probleem hebben we zojuist op kunnen lossen. Excuses voor het ongemak.

Wednesday January 17th 2024, 1:30PM

Unfortunately, we experienced a disruption that prevented emails intended to be sent with a new dialogue or dialogue message from being delivered. We have just resolved this issue. We apologize for the inconvenience.
Maandag 15 januari 2024 13.15u

Door een combinatie van factoren was er een zeer hoge load op het platform op 12 januari. Dit had een directe impact op de Identity Provider (die verifieert of je een gebruiker bent bij inlog en tijdens het gebruik). Dit zorgde zowel voor problemen met het inloggen. als (op willekeurige momenten) tijdens het gebruik van de applicatie.

We hebben een software-fix doorgevoerd waardoor de load weer normaal is en monitoren dit intensief om te voorkomen dat ditweer gebeurt. Daarnaast zijn wij bezig de database-infrastructuur te migreren om ervoor te zorgen dat er in de toekomst een kleinere impact is mochten er onverhoopt soortgelijke problemen ontstaan.

Wij betreuren het ten zeerste dat dit heeft plaatsgevonden. Onze excuses voor het onstane ongemak.

-----------------------------------------

Vrijdag 12 januari 2024 15.20u

Wij hebben intussen een hotfix uit kunnen rollen welke de load heeft verlaagd en deze lijkt nu ook stabiel laag te zijn. Alle processen lopen naar behoren op dit moment. Uiteraard blijven we het monitoren en zullen wij maandag met nog een update komen op deze pagina.

-----------------------------------------

Vrijdag 12 januari 2024 13.30u

Wij blijven de load op het platform monitoren, en we zijn processen één voor één weer aan het inschakelen.
Wij zijn nog verder aan het analyseren waar de root cause ligt. Het kan zijn dat er in de loop van de middag nog een korte onderbreking zal zijn om software te releasen om verdere en betere analyse te kunnen doen.

Voor 15.30u zullen we een nieuwe update geven.

-----------------------------------------

Vrijdag 12 januari 2024 12.00u

De platform load is inmiddels gestabiliseerd maar blijft hoger dan verwacht. 
Verdere analyse wordt uitgevoerd om de veroorzaker te achterhalen.
Om 13.30u zullen we een nieuwe update geven.


-----------------------------------------

Vrijdag 12 januari 2024 11.10u

Wij zijn bezig met een verdere analyse maar de platform load lijkt te stabiliseren.

Er kan nog steeds hinder ondervonden worden bij het gebruik van de Xpert Suite. 
Om 12.00u zullen we een nieuwe update geven.

-----------------------------------------

Vrijdag 12 januari 2024 10.00u

Helaas hebben wij op dit moment te maken met een storing.
Dit betekent dat je hinder kunt ondervinden bij het werken in de Xpert Suite.

We zijn aan het kijken hoe we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.
Monday January 15th, 2024 1:15 PM

Due to a combination of factors, there was a very high load on the platform on January 12th. This had a direct impact on the Identity Provider (which verifies whether you are a user during login and while using the application). This resulted in issues with both logging in and, at random moments, during the application's usage.

We have implemented a software fix to return the load to normal and are closely monitoring this to prevent it from happening again. Additionally, we are in the process of migrating the database infrastructure to ensure a smaller impact in the future in case similar problems arise unexpectedly.

We deeply regret that this occurred. Our apologies for any inconvenience caused.

-----------------------------------------

Friday January 12th, 2024 3:20 PM

In the meantime, we have been able to deploy a hotfix that has reduced the load, and it now appears to be stably low. All processes are running smoothly at the moment. Of course, we will continue to monitor it, and we will provide another update on this page on Monday


-----------------------------------------

Friday January 12th, 2024 1:30 PM

We continue to monitor the load on the platform, and we are gradually reactivating processes one by one. 

We are further analyzing to identify the root cause. There might be a brief interruption later in the afternoon to release software for more thorough and improved analysis. 
We will provide a new update before 3:30 PM

-----------------------------------------

Friday January 12th, 2024 12:00 PM

The platform load has stabilized by now but remains higher than expected. 

Further analysis is being conducted to identify the cause. 
We will provide a new update at 1:30 PM.

-----------------------------------------------------

Friday January 12th, 2024 11:10 AM

We are in the process of conducting further analysis, but the platform load appears to be stabilizing. 

Users may still experience some inconvenience when using the Xpert Suite. 
We will provide a new update at 12:00 PM.

-----------------------------------------

Friday January 12th, 2024 10.00u

Unfortunately, we are currently experiencing an outage.
This means that you may experience disruption when working in the Xpert Suite.

We are working to see how we can solve the problem for you as soon as possible.
Donderdag 21 December 2023  20:00

Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 21 december 2023 20:00 tot 21:00 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. Naar verwachting is dit weer mogelijk na 20:00 op 21 december. 


Via de Xpert Suite rapportage "VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum" in de map Functioneel Beheer kunnen de ingezonden meldingen inclusief de status bekeken worden. De status "Verzonden" geeft aan dat het bericht nog niet aangekomen is bij het UWV.


Wij raden aan om na 20:00 alle ingestuurde meldingen goed te monitoren op de status zodat tijdig actie ondernomen kan worden richting het UWV. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Donderdag 12 November 2023  9:30


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 13 december 2023 18:00 tot 23:59 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. Naar verwachting is dit weer mogelijk na 18:00 op 13 december. 


Via de Xpert Suite rapportage "VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum" in de map Functioneel Beheer kunnen de ingezonden meldingen inclusief de status bekeken worden. De status "Verzonden" geeft aan dat het bericht nog niet aangekomen is bij het UWV.


Wij raden aan om na 18:00 alle ingestuurde meldingen goed te monitoren op de status zodat tijdig actie ondernomen kan worden richting het UWV. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Donderdag 23 November 2023  11.30

De koppelingen zijn herstart en functioneren naar behoren. Alle bestanden zijn weer verwerkt.

Donderdag 23 November 202310.45

Momenteel ondervinden wij problemen met diverse XS-connect-koppelingen. De oorzaak hiervan is ondertussen gevonden en de koppelingen die getroffen zijn zullen worden herstart. Verdere updates zullen hier gedeeld worden.

Donderdag 23 November 2023 18:00

Momenteel ondervindt WeSeeDo nog steeds, sinds vorige week, problemen waarbij onder andere beeld en/of geluid wegvalt. De meeste problemen zouden opgelost moeten zijn, maar mocht je nog problemen ervaren, geef dit dan door aan de XpertDesk.

Donderdag 16 November 2023 18:00

Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 16 november 2023 18:00 tot 23:00 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. Naar verwachting is dit weer mogelijk na 23:59 op 16 november. 


Via de Xpert Suite rapportage "VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum" in de map Functioneel Beheer kunnen de ingezonden meldingen inclusief de status bekeken worden. De status "Verzonden" geeft aan dat het bericht nog niet aangekomen is bij het UWV.


Wij raden aan om na 23:59 alle ingestuurde meldingen goed te monitoren op de status zodat tijdig actie ondernomen kan worden richting het UWV. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Donderdag 2 November 2023 10:45


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 8 november 2023 00:00 tot 06:00 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. Naar verwachting is dit weer mogelijk na 6:00 op 8 november. 


Via de Xpert Suite rapportage "VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum" in de map Functioneel Beheer kunnen de ingezonden meldingen inclusief de status bekeken worden. De status "Verzonden" geeft aan dat het bericht nog niet aangekomen is bij het UWV.


Wij raden aan om na 6:00 alle ingestuurde meldingen goed te monitoren op de status zodat tijdig actie ondernomen kan worden richting het UWV. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.Dinsdag 31 Oktober 2023 13:36

De problemen bij Logius zijn verholpen. De DigiZSM berichten zullen weer naar behoren verwerkt worden.
Tuesday October 31st 2023 1:36 PM

The problems with Logius have been resolved. The DigiZSM messages will be processed properly again


Woensdag 23 Oktober 2023 10:15

De problemen met met het aanmaken en openen van documenten binnen de Xpert Suite zijn weer verholpen.
Wednesday October 23rd 2023 10:15 AM

The technical difficulties with creating and opening documents are solved.
Maandag 23 oktober 2023 9:30

Op dit moment ondervinden wij problemen met het aanmaken en openen van documenten binnen de Xpert Suite. We zijn hard aan het werk om dit op te lossen. Verdere updates zullen hier gedeeld worden.

Monday October 23rd 2023 9:30 AM

We are currently experiencing problems with creating and opening documents within the Xpert Suite. We are working hard to resolve this. Further updates will be shared here.

Donderdag 5 oktober 2023 16:30


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 11 oktober 2023 00:00 tot 06:00 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. Naar verwachting is dit weer mogelijk na 6:00 op 11 oktober. 


Via de Xpert Suite rapportage "VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum" in de map Functioneel Beheer kunnen de ingezonden meldingen inclusief de status bekeken worden. De status "Verzonden" geeft aan dat het bericht nog niet aangekomen is bij het UWV.


Wij raden aan om na 6:00 alle ingestuurde meldingen goed te monitoren op de status zodat tijdig actie ondernomen kan worden richting het UWV. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.
Dinsdag 3 oktober 2023 9:00


Hallo!

Dit Servicebericht is voor gebruikers van de module Digitaal Melden in de Xpert Suite (DigiZSM).


Vanaf 7 oktober 2023 03:00 tot 08:00 worden ingestuurde meldingen naar UWV Digipoort later verwerkt in verband met onderhoud bij het UWV.

 

De meldingen die in deze periode naar UWV Digipoort ingestuurd worden, worden door het UWV in een digitale wachtrij geplaatst. Zodra het onderhoud afgerond is, zullen de ingestuurde meldingen in deze wachtrij door het UWV verwerkt worden. Uiteraard wordt de originele datum van de inzending vanuit de XS geregistreerd.


Daarna kan in de XS een verwerkingsverslag opgehaald worden. Naar verwachting is dit weer mogelijk na 8:00 op 7 oktober. 


Via de Xpert Suite rapportage "VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum" in de map Functioneel Beheer kunnen de ingezonden meldingen inclusief de status bekeken worden. De status "Verzonden" geeft aan dat het bericht nog niet aangekomen is bij het UWV.


Wij raden aan om na 8:00 alle ingestuurde meldingen goed te monitoren op de status zodat tijdig actie ondernomen kan worden richting het UWV. 


Uiteraard is de Xpert Desk graag van dienst bij aanvullende vragen.