INHOUDSOPGAVEStarten van een dialoog

 

Stap 1: Ga naar het dossier van de werknemer of van de werkgever en ga naar het tabblad ‘Berichten’ 


 

Stap 2: Direct opent het nieuwe dialoog
 

 

 
Onderdelen van het dialoogscherm


Een dialoog bestaat uit verschillende onderdelen en heeft meerdere opties. Deze worden hier toegelicht.


 

1. Onderwerp


Hier voer je een onderwerp in van het bericht.

 

2. Deelnemers

Uit de lijst selecteer je de personen die je wil betrekken in de dialoog. 

Je ziet hier de werknemer waar het over gaat als huidige werknemer, de contactpersoon voor deze werknemer (zoals ingesteld op tabblad stamgegevens van de werkgever) en daarnaast de overige mogelijke deelnemers. Dit zijn gebruikers die geautoriseerd zijn om deze werknemer te zien en die geautoriseerd zijn voor DialoogXpert.


Intern =  iemand met een gebruikersaccount voor XpertSuite
Extern = iemand zonder gebruikersaccount voor XpertSuite, zoals de werknemer

Via ‘Filter’ kun je zoeken op een bepaalde deelnemer. 


 Wijzigingen aan een werkgever-deelnemer

Wanneer de gegevens van een contactpersoon worden aangepast, wordt er een nieuwe deelnemer voor het dialoog aangemaakt met deze aangepaste gegevens.


Let op!! Dit betekent niet dat deze nieuwe deelnemer automatisch toegevoegd wordt aan bestaande dialogen. Om het dialoog te houden met de juiste contactpersonen en deelnemers, moet het bestaande dialoog gesloten worden en een nieuw dialoog gestart worden met de nieuw aangemaakte (juiste) deelnemer.


Wijzigingen aan een werknemer-deelnemer

Wanneer het e-mailadres van de werknemer wordt aangepast, zal het oude mailadres als een 'eerder gebruikt mailadres' ook beschikbaar blijven, maar zal onder het kopje 'werknemer' het nieuwe e-mailadres van de werknemer staan. Op deze manier zullen gebruikers waarschijnlijk bij het starten van dialogen automatisch het meest actuele e-mailadres gebruiken.

 

Let op: Dit houdt niet in dat al eerder verstuurde berichten ook inzichtelijk worden voor het nieuwe e-mailadres binnen Veilig Communiceren. Deze blijven alleen inzichtelijk wanneer nog met het oude mailadres wordt ingelogd. Wil je een lopende dialoog overzetten, dan kan dat uiteraard door de deelnemers in de dialoog aan te passen en daar het nieuwe mailadres ook te selecteren.3. Nieuwe deelnemer toevoegen

Het is ook mogelijk om een nieuwe deelnemer toe te voegen door een e-mailadres in te voeren. Let op dat je dit alleen doet wanneer het bericht naar iemand anders verzonden moet worden dan de werknemer (externe deelnemer) of een andere gebruiker (interne deelnemer). Die personen zijn namelijk al te selecteren bij deelnemers. 


4. Bericht

Dit is de plek waar het bericht kan worden geschreven

 

5. Bestand toevoegen

Er kan worden gekozen om een bestand toe te voegen als bijlage aan de dialoog. Indien er sprake is van en mediabibliotheek dan kan vanuit daar een bestand worden toegevoegd. Een document wat in het dossier van de werknemer staat kan ook worden toegevoegd en daarnaast kan een bestand vanaf de PC worden geüpload.


Sinds release 'Brussels' is het ook mogelijk om een document wat al eerder als geïmporteerd bestand in het dossier van een medewerker is gezet, toe te voegen als bijlage in een dialoog. Als er wordt geklikt op Bestand toevoegen > dossier document (zie bovenstaand screenshot), dan zijn zowel de trajectdocumenten als de geïmporteerde documenten te selecteren:


 

Met deze uitbreiding hoeft de gebruiker geen omwegen meer te gebruiken om uploaddocumenten toe te kunnen voegen aan een dialoog, wat de veiligheid van het communiceren van dergelijke documenten ten goede komt.

 

6. Dialoog delen in het dossier

De dialoog kan direct gedeeld worden in het dossier. Wanneer je dit aanvinkt, verschijnen direct twee extra opties. Er kan worden gekozen of de dialoog wel of geen medische informatie bevat en er moet gekozen worden op welk traject de dialoog betrekking heeft, zodat de dialoog op de juiste plek wordt opgeslagen.


Wanneer een dialoog wel is gedeeld in het dossier, maar is daar toch niet zichtbaar, dan moet er in Beheer gekeken worden naar de instellingen. Raadpleeg hiervoor de instructie ‘Instellen Veilig Communiceren (DialoogXpert)’.


7. Ontvangstbewaking instellen

 

Je kunt hier instellen na hoeveel dagen je een melding zou willen krijgen dat een bericht nog niet is gelezen. Daarnaast kun je aanvinken of je dit wil instellen voor elk bericht dat je stuurt of alleen voor het eerste bericht.
 

8. Starten van de dialoog

Met de knop ‘Start Dialoog’ wordt de dialoog gestart en krijgt de deelnemer een nieuw bericht. 

 

Dialooginstellingen

Nadat een dialoog is gestart zijn er diverse keuzes instelbaar. Per afzonderlijk dialoog is dit mogelijk. Door rechtsboven op de puntjes te klikken bij het bericht zie je wat extra opties. 


Stap 1: Reageren uitzetten, bericht bewerken of verwijderen
 

 

Door het uitzetten van reageren kun je er voor zorgen dat de ontvangers niet de mogelijkheid hebben om een reactie te geven op het bericht.


Stap 2: Dialoog sluiten
 

 

Ook via deze knop is het mogelijk om de dialoog te bewerken en daarnaast kan de dialoog worden gesloten. Als er vanuit beide partijen geen reactie meer benodigd is kan de dialoog worden gesloten. De berichten blijven zichtbaar maar er kan door niemand meer in gereageerd worden.
 

Dialoog starten vanuit spreekuur

Wanneer een spreekuur wordt afgehandeld kan een terugkoppeling die hier uit voort komt eenvoudig worden gedeeld met de werknemer middels een nieuw dialoog.


Stap 1: Begin met het afronden van een spreekuur

 

Stap 2: Klik op het dialoog icoontje naast het document wat je wil delen

Dit doe je in de laatste stap van het afronden van de afspraak.


 


Stap 3: Een nieuw dialoog opent zich

Er wordt nu meteen een nieuw dialoog geopend met de terugkoppeling uit het spreekuur in de bijlage.