INHOUDSOPGAVE


Inleiding

Binnen de XS is het mogelijk om een DigiZSM koppeling aan te leggen. Doormiddel van een DigiZSM koppeling kunnen een 6-tal UWV berichten automatisch naar het UWV worden verstuurd vanuit de XS. Het document hoeft daardoor niet te worden gemaild of verstuurd te worden met de post. Binnen de XS wordt dan ook vastgelegd of de aanvraag is ontvangen en daarnaast of de aanvraag ook is goedgekeurd óf afgekeurd.


Welke berichten worden verstuurd?

De volgende 6 berichten kunnen via een DigiZSM koppeling worden verstuurd:

  1. Digi-ZSM Langdurige afwezigheid hersteld | hersteld melding na 42e weeks melding
  2. Digi-ZSM Langdurige afwezigheid |42e weeks melding
  3. Digi-ZSM Volledige Werkhervatting | hersteld melding na ZW-melding
  4. Digi-ZSM WAZO
  5. Digi-ZSM Werkhervatting | Deelherstel na ZW-melding
  6. Digi-ZSM Ziekmelding | ZW melding (ziek uit dienst, ziekte tgv zwangerschap, vangnet (AGH-status))

Een DigiZSM melding ziet er als volgt uit:
Belangrijke informatie bij overgang naar Digi-ZSM

Bij de overgang naar Digi-ZSM is het belangrijk om rekening te houden met het volgende. Wanneer er bij lopende trajecten ziekmeldingen per post zijn verstuurd, kunnen na overgang naar Digi-ZSM herstelmeldingen van deze werknemers niet via Digi-ZSM gedaan worden. Het UWV/Digipoort kan de ziekmelding per post en herstelmelding per Digi-ZSM niet koppelen. Van ziekmeldingen die al liepen voordat Digi-ZSM ingericht wordt, dient de herstelmelding ook nog per post bij het UWV gedaan te worden, zoals dat het geval was voordat Digi-ZSM actief werd.