INHOUDSOPGAVE

Wat is een casemanagementteam?

Binnen organisaties kunnen meerdere gebruikers van XS dezelfde rollen vervullen ten aanzien van de verzuimbegeleiding. Per rol worden de autorisaties van deze gebruikers vervolgens ingericht. Dit kan zorgen voor onoverzichtelijke situaties, waarbij het handiger is om in XS direct de dossiers te kunnen verdelen onder deze gebruikers. Gebruikers zien dan alleen dossiers van werknemers die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Voor deze situaties zijn Casemanagementteams bedacht.
 


Activeren plug-in

Er dient door Otherside At Work een plug-in geactiveerd te worden. Neem voorafgaand aan de inrichting contact op met Otherside At Work support.