Bij het aanmaken van nieuwe taken kun je kiezen uit verschillende taaksoorten.

 

Reintegratie Activiteit

Dit is een standaard taak met het kenmerk re-integratie activiteit. Dit kenmerk zal enkel in de takenlijst worden getoond en kent geen specifieke andere eigenschappen dan de veel voorkomende taaksoort ‘Opdracht’.

 

Notitie

Met deze taak zal de betreffende gebruiker gevraagd worden om een bepaalde notitie op te maken. Wat deze notitie inhoudelijk moet bevatten is aan de beheerder om te bepalen middels de vraagstelling (adviestekst).

Eenmaal toegevoegd, kan de gebruiker vanaf de takenlijst deze taak in behandeling nemen door op één van de icoontjes te klikken rechts van de taakbeschrijving.

 

Evaluatie

Net als bij de taaksoort Reintegratie Activiteit, gaat het hier om een standaard taak met het kenmerk Evaluatie maar bevat eveneens geen specifieke eigenschappen. Daarom wordt deze taaksoort eveneens weinig gebruikt.

 

Opdracht

Zoals gezegd de meest voorkomende taaksoort en is voor alle doeleinden inzetbaar.

 

Contactmoment

Deze taaksoort zal een fysiek contactmoment als taak aan de takenlijst binnen een protocol toevoegen. Een contactmoment biedt de gebruiker de mogelijkheid om een verslag op te maken van het contact wat bijvoorbeeld een HR-medewerker heeft met de verzuimende medewerker. Hierbij kan ook gekozen worden voor een vertrouwelijke notitie. Via het gebruikersbeheer kan een gebruiker hiervoor worden geautoriseerd (klassiek beheer - gebruikersautorisatie pagina 2). 

Vanuit een contactmoment kun je vervolgcontactmomenten plannen. Deze vervolgcontactmomenten nemen de inrichting van het origineel over. Als er aan het origineel een verrichting en scherm gekoppeld is worden het scherm en de verrichting ook aan het vervolgcontactmoment gekoppeld. 

 

Maatwerk Opdracht

Net als bij de gewone Opdracht, is deze taaksoort enkel voorzien van het kenmerk ‘maatwerk opdracht’. Deze taakkenmerken hebben als enige doel om een takenlijst overzichtelijk(er) te maken.

 

Emailsignaal

Met een emailsignaaltaak, kan er op vaste moment binnen een bepaald traject e-mails worden verstuurd naar specifieke gebruikers. Hiervoor dient echter vooraf een e-mailsjabloon te worden opgesteld. E-mailsjablonen zijn wat betreft beheer gelijk aan documentsjablonen, waar we in een volgend hoofdstuk op terug zullen komen. De bedoeling is om dit sjabloon aan de taak te koppelen.

 

Vragenlijst

Deze taak wordt gebruikt voor het toevoegen van vragenlijsten aan een traject.