Bij het aanmaken van nieuwe taken kun je kiezen uit verschillende taaksoorten.

 

Notitie

Deze taak heeft geen start- of einddatum. Deze kan daarom niet worden uitgevoerd, maar komt wel in het takenoverzicht.


Opdracht

De meest voorkomende taaksoort en is voor alle doeleinden inzetbaar.

 

Contactmoment

Deze taaksoort zal een fysiek contactmoment als taak aan de takenlijst binnen een protocol toevoegen. Een contactmoment biedt de gebruiker de mogelijkheid om een verslag op te maken van het contact tussen bijvoorbeeld een HR-medewerker en de verzuimende medewerker. Hierbij kan ook gekozen worden voor een vertrouwelijke notitie. Via het gebruikersbeheer kan een gebruiker hiervoor worden geautoriseerd (klassiek beheer - gebruikersautorisatie pagina 2).

Vanuit een contactmoment kun je vervolgcontactmomenten plannen. Deze vervolgcontactmomenten nemen de inrichting van het origineel over. Als er aan het origineel een verrichting en scherm gekoppeld is worden het scherm en de verrichting ook aan het vervolgcontactmoment gekoppeld. 


Emailsignaal

Met taken van het type Emailsignaal kunnen automatisch vanuit de Xpert Suite emails worden verzonden naar ingestelde emailadressen, of naar specifieke gebruikersgroepen. Als dit ingeregeld worden dienen de volgende zaken te worden vastgelegd naast de standaard instellingen voor een Taak:

  • Onderwerp: Het onderwerp dat in de email verschijnt
  • Emailsjabloon: De inhoudelijke tekst die in de email wordt weergegeven. De inhoud daarvan is een document (link naar document opnemen), dat hier gekoppeld dient te worden. In dit document kunnen verwijzingen naar datavelden worden opgenomen (bijvoorbeeld voorletters, achternaam, geslacht, etc)
  • Bijlage sjabloon: Een document wat als bijlage met de email wordt meegestuurd. LET OP: Hierin kunnen geen datavelden worden opgenomen.


Ben je nog benieuwd hoe je gebruikers kan autoriseren voor taken? Kijk dan hier.