INHOUDSOPGAVE

De datakluis wordt actief wanneer een gebruiker die is aangewezen als datakluisbeheerder de verwerkersovereenkomst heeft geaccepteerd. Na het activeren worden de gegevens naar de datakluis gekopieerd en vervolgens worden bij werknemers waar geen dossiervulling aanwezig is de gegevens (deels) geschoond. Op die manier zijn rapportages nog wel te raadplegen.

 

Bij het schonen worden de volgende gegevens niet meer getoond:

  • BSN (dit mag overigens bij dossiervulling nog wel worden doorgegeven aan de Arbodienst)
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen
  • Bankrekeningen

 

Alle andere gegevens zijn nog wel zichtbaar.

 Datakluis voor werkgevers

Voor werkgevers geldt in het algemeen dat zij geen gebruik maken van de datakluis. De meeste interne gebruikers mogen toegang hebben tot de gegevens van medewerkers.

 

Bij een werkgever dient de vraag te worden gesteld of er externe gebruikers zijn (bijvoorbeeld bedrijfsartsen) die standaard geen toegang mogen hebben tot een dossier. Als dat het geval is dan moet bij de inrichting rekening gehouden worden met het feit bij deze gebruikers ingesteld moet gaan worden dat zij alleen toegang hebben tot dossiers met een geregistreerde zorgvraag (er is dossiervulling aanwezig).
Datakluis voor dienstverleners

Bij dienstverleners worden een aantal varianten onderscheiden waarbij bepaald moet gaan worden in hoeverre de datakluis geactiveerd moet gaan worden. Het activeren van de datakluis moet per werkgever met de hand gebeuren. Let hierbij op dat deze wordt ingeschakeld voordat er werknemergegevens zijn ingevoerd.Werkgevers met koppeling

Bij werkgevers met een koppeling komen de volgende situaties voor:

  • Er worden alleen gegevens van medewerkers aangeleverd van medewerkers die een zorgvraag hebben.
  • Het volledige werknemersbestand wordt aangeleverd via de koppeling, ziekmelding wordt vastgelegd in Xpert Suite
  • Het volledige werknemersbestand wordt aangeleverd via de koppeling, ziekmelding wordt vastgelegd in andere applicatie en uitgewisseld met de Xpert Suite


Gegevens van medewerkers met een zorgvraag

Wanneer er alleen medewerkers met een zorgvraag worden aangeleverd zal het activeren van de datakluis niet nodig zijn. 


Koppeling met volledig werknemerbestand en verzuimmelding in Xpert Suite

In dit geval zal de datakluis geactiveerd moeten worden. Elk dossier zonder dossiervulling moet in dat geval eerst nog gedeeld worden voordat het inzichtelijk is voor de dienstverlener of er moet overeen worden gekomen dat de dienstverlener anoniem mag zoeken.


Koppeling met volledig werknemerbestand en verzuimmelding in andere applicatie

In dit geval zal de datakluis geactiveerd moeten worden. Aangezien de verzuimmelding binnen gaat komen via de koppeling hoeft in dat proces het dossier niet eerst met de hand gedeeld te worden. Als er echter andere trajecten gestart moeten worden vanuit de Xpert Suite dan moet het dossier wel eerst gedeeld worden of er moet overeengekomen worden dat een dienstverlener anoniem mag zoeken. Werkgevers zonder koppeling

Wanneer de werkgevers geen koppeling hebben dan zal elk dossier nog gedeeld moeten worden voordat het inzichtelijk is voor de dienstverlener of er moet overeen worden gekomen dat de dienstverlener anoniem mag zoeken. Oftewel de datakluis dient geactiveerd te worden.