API's en Webhooks

API's en Webhooks
TABLE OF CONTENTS 1. Wat zijn API's en Webhooks? 2. Beheer van API-Accounts 2.1 Gebruik van API’s 2.2 Impersonation 3. Webhooks 3.1 Ontvangers...
Do, 1 Jul, 2021 at 10:38 AM
API Claimafhandeling
Het is mogelijk om een API aan te sluiten die de mogelijkheid biedt om een claim aan te maken, te accorderen en te afkeuren. De documentatie van deze API’s ...
Do, 19 Mei, 2022 at 3:14 PM