Introductie

Op deze pagina is informatie te vinden met betrekking tot de XS Absence module.
Zoals bijvoorbeeld trigger voorwaarde en gebeurtenissen


Trigger voorwaarde

  • Werknemer heeft meer dan X afwezigheden0 dit kalenderjaar van Subkenmerk Z:
    • Om te monitoren hoe vaak een medewerker een eendagsziekte heeft gehad en daarop te kunnen acteren,
      bestaat de triggervoorwaarde ‘Werknemer heeft meer dan X afwezigheden0 dit kalenderjaar van Subkenmerk Z’. Er is een uitbreiding op deze voorwaarde gedaan waardoor eendagsziektes niet meetellen als deze binnen een andere afwezigheid valt. Bij het instellen van de triggervoorwaarde kan er in het tekstveld een extra waarde meegegeven worden. Naast de waarde voor X en Y, kan er aangegeven worden of deze wel of niet overlappend moet zijn. Bij 0 wordt er niet gekeken naar overlappende meldingen. Bij 1 zal daar wel een controle op plaatsvinden en zal de afwezigheidsperiode niet mee tellen. Voor alle bestaande triggers die deze triggervoorwaarden bevatten, zal dit standaard op 0 gezet worden. Een voorbeeld hoe deze trigger ingesteld kan worden in het vrije tekstveld is ‘3|eendagsziekte|1’, waarbij aangegeven wordt dat de voorwaarde volstaat als er minimaal 3 keer een afwezigheid met subkenmerk eendagsziekte heeft die geen overlap heeft met een andere afwezigheid.