Gebaseerd op module: XS Forms

Met de module XS Forms kun je dynamische en intelligente vragenlijsten inzetten binnen de eigen werkprocessen. Op basis van de verkregen informatie kunnen werkprocessen dynamisch worden aangepast en documenten worden (voor)ingevuld. Op basis van de antwoorden kunnen vervolgacties zoals trajecten en taken automatisch worden geïnitieerd.

 

Inhoud van de stream

Deze stream bevat informatie over ingevulde vragenlijsten, zoals wanneer de vragenlijst verzonden is en of deze daadwerkelijk ingevuld is. Verder is hiermee ook terug te leiden bij welk traject, taak en/of spreekuur de vragenlijst hoort.

Ook bevat de stream gegevens over uitgevoerde escalaties bij een taak, welke dan ook terug te leiden is naar de trigger die hierbij hoort.

 

Let op: deze stream heeft overlap met de reeds bestaande stream ‘Vragenlijsten’. In deze bestaande stream ligt de focus echter vooral op de gegeven antwoorden binnen een vragenlijst. Daarnaast zijn nieuwe dimensies geïntroduceerd die op termijn bepaalde dimensies gaan vervangen. De Employee dimensie is hier een voorbeeld van (als vervanging van Werknemer). Deze nieuwe dimensies bevatten voor nu een beperkte hoeveelheid gegevens nog, dus als je de volledige set werknemer gegevens (in dit geval) beschikbaar wil hebben, dien je via de functionele sleutel deze dimensies aan elkaar te knopen.

 

Stermodellen

Hieronder zijn de twee stermodellen gevisualiseerd die aanwezig zijn in deze stream. Dit toont welke bestanden aan elkaar te koppelen zijn. De inhoud van de bestanden is beschreven in het XS rapport ‘Overzicht Datastreams’, te vinden de Statistiekenmap ‘Functioneel Beheer’.  


Stermodel Performed escalation

In het feiten bestand Fct_PerformedEscalations staan de escalaties die bij een taak uitgevoerd zijn, met daarbij een koppeling naar onder andere de bijbehorende trigger en werknemer. Een escalatie is een mini-trigger.
Stermodel Survey

In het feiten bestand Fct_Survey staan alle verzonden vragenlijsten met eventueel hun invuldatum. In de bijbehorende dimensies kan gekoppeld worden naar onder andere het type vragenlijst, de taak die erbij hoort, en de gebruiker die hem uitgevoerd heeft. Een vragenlijst kan meerdere malen opgeslagen/ingevuld worden, indien dit het geval is, dan zal dit in dit feit ook aangegeven zijn.Analysemogelijkheden

Met deze stream kun je analyseren of vragenlijsten op tijd (binnen een bepaalde termijn) ingevuld worden nadat ze verzonden zijn. Door verder te koppelen naar het traject kan dit bijvoorbeeld ook vergeleken worden met de eerste ziektedag. Verder kunnen indirect de escalaties die bij een vragenlijst gedaan zijn, achterhaald worden, door de feiten te koppelen op de taak.


Wanneer is een (escalatie)vragenlijst ingevuld?

In Fct_Survey staat het veld FirstCompletionDate, de datum waarop een vragenlijst voor het eerst is ‘opgeslagen’, oftewel ingevuld. Een vragenlijst kan meerdere keren worden ingevuld. Het veld NumberOfCompletions geeft aan hoe vaak dit is gebeurd. In Dim_Survey staat de LastCompletionDate, dit de laatste keer dat de vragenlijst is ingevuld. Ook bevat Dim_Survey de SurveyStatus, deze is gevuld met Requested (verzonden) of Completed (ingevuld).

 

Wanneer is een vragenlijst verstuurd?

In Fct_Survey staat het veld RequestedDate, dit is de datum dat de vragenlijst verzonden is naar de persoon die de vragenlijst mag invullen. Door het verschil in dagen te berekenen tussen de RequestedDate en de FirstCompletionDate kun je de responsetijd bepalen.

 

Hoe verloopt het invullen van de vragenlijsten per traject?

Fct_Survey bevat een koppeling naar Dim_Workflow en Dim_WorkflowTask, waardoor de vragenlijst gekoppeld kan worden aan het bijgehorende traject en/of trajecttaak. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bepaald of een vragenlijst niet is ingevuld omdat de werknemer inmiddels is hersteld.

 

Hoe vaak is er een escalatie uitgevoerd?

Middels Fct_PerformedEscalations kun je het aantal uitgevoerde escalaties bepalen, met het veld NumberOfEscalations. Er kan een koppeling worden gemaakt met Dim_Trigger en Dim_WorkflowTask zodat er kan worden achterhaald om wat voor escalatie het gaat.