INHOUDSOPGAVE


Wat gaan we doen?

Het oude spreekuurafhandelingsscherm is end of life en vanaf 19-09-2024 gaan we hard over naar de het vernieuwde spreekurenscherm. Dit is een nieuwe versie met meer mogelijkheden. Dit scherm wordt gebruikt in het dossier met de actieknop ‘rapportage toevoegen’ en bij het afhandelen van een gepland spreekuur. 


Tijdslijn

Steeds meer gebruikers stappen over op het nieuwe spreekurenscherm, wat dus significant anders is dan de oude functionaliteit. Het is belangrijk dat alle gebruikers goed voorbereid worden op deze nieuwe functionaliteit. We hanteren hiervoor de volgende fasering:

 1. Op 19-09-2024: bij de uitrol van release 8.32 Rubidium worden alle gebruikers definitief omgezet naar het nieuwe spreekurenscherm 
 2. Op 02-10-2024: Bij uitrol van release 8.33 Silicon wordt de code verwijderd en is de oude functionaliteit niet meer beschikbaar!

 

Welke voordelen zijn er?

 • Verslagen hoeven niet in een vaste volgorde uitgevoerd te worden
 • Er kunnen meerdere verslagen naast elkaar geopend worden
 • Extra verslagformats zijn gemakkelijk vast te leggen en in te vullen
 • De split screen weergave is verbeterd. 
 • De inhoud van het split screen en bijbehorende acties zijn per gebruiker of gebruikersgroep in te richten.
 • Dynamische vragenlijsten kunnen in de toekomst gebruikt worden als spreekuurformat. 
 • Het scherm is beter ingedeeld.

 

Video van het nieuwe spreekurenscherm in Xpert Suite:Hoe werkt het?

Het nieuwe scherm heeft een andere werkwijze, knoppen zitten op een andere plek en het toevoegen van acties, documenten en terugkoppeling gaat iets anders. Gebruikers zullen hier mogelijk vragen over hebben als ze geen introductie of toelichting krijgen. In de volgende video wordt uitgelegd hoe het nieuwe spreekurenscherm werkt. Ook is hier onder te lezen wat de nieuwe functionaliteiten zijn ten opzichte van het oude spreekurenscherm.


Medische kaart

De medische kaart en persoonsgegevens zijn nog steeds op de rechterhelft van het spreekurenscherm te raadplegen:


Nieuwe bovenbalk

Er zijn er een aantal knoppen verplaatst ten opzichte van het oude spreekurenscherm naar de bovenbalk van het scherm. Denk aan de knop voor 'no-show' en voor 'uren registreren'. Het verslag kan pas afgerond worden als alle verplichten acties zijn uitgevoerd:


Afspraakinformatie

Waar in het oude spreekurenscherm de afspraakinformatie in stap 1 te zien was is deze nu te zien linksboven in het nieuwe spreekurenscherm:


Uitvoering

In het nieuwe spreekurenscherm zijn we afgestapt van de wizard waarbij de schermen direct achter elkaar uitgevoerd werden. In het nieuwe scherm is er een lineaire volgorde van uitvoeringen, acties of verslagen. Achter de acties staat of deze optioneel is of niet:


Om een actie uit te voeren klik je op de regel:


Dit opent een nieuw tabje met het uit te voeren scherm:


Het voordeel van het gebruik van deze tabjes is dat er meerdere schermen tegelijk open kunnen staan en dat hiertussen geschakeld kan worden:


Als alle stappen van de uitvoering zijn doorlopen sluit het tabje en zie je bij de uitvoering dat deze is uitgevoerd doormiddel van een vinkje:


Ook kunnen deze acties nog heropend worden en aangepast worden:


Als alle verplichte acties zijn uitgevoerd kan het verslag worden afgerond:


Documenten

Documenten kunnen gegenereerd worden door het uitvoeren van de taken en zullen onder documenten terug te vinden zijn. Welke documenten hier komen is afhankelijk van de uitgevoerde acties en hierbij gekoppelde documenten:


Terugkoppeling bij afronden spreekuur

Deze werkt hetzelfde als de laatste stap van het oude spreekurenscherm. Hier kan namelijk ingesteld worden naar welke gebruikersgroep een notificatietaak gestuurd moet worden:


Welke stappen moet ik nemen?

 1. Ga naar beheer > gebruikers > gebruikersbeheer
 2. Kies een gebruiker of een groep
 3. Ga naar autorisaties >Beheer feature autorisaties voor Agenda
 4. Vink 'Maakt gebruik van het nieuwe spreekuurscherm' aan.


Let op! vanaf versie 8.28 Platinum (18-07-2024) komt deze wijziging automatisch mee met de release.