Deze rapportage biedt uitgebreide informatie rondom WIA dossiers. WIA Begeleidingstrajecten die actief waren in de geselecteerde periode worden meegenomen. Het rapport biedt informatie over de WIA beschikkingen die gekoppeld zijn aan dit begeleidingstraject. Gegevens van het laatste verzuimtraject, indien aanwezig, dat is gestart vóór het WIA begeleidingstraject worden getoond. Daarnaast is het ook mogelijk om informatie over relevante protocollen en/of deelprocessen te tonen. Tevens is het mogelijk om formuliervelden die tijdens het begeleidingstraject of de deelprocessen worden gevuld in het rapport op te nemen. Hiervan wordt altijd de laatst ingevuld waarde getoond.   

 

Om deze informatie te kunnen tonen is configuratie nodig. Hieronder een opsomming van de onderdelen die geconfigureerd kunnen worden, en de benodigde informatie voor het vullen.

 

Protocollen
- De WIA begeleidingstraject protocollen. Configuratiemogelijkheden:

  • ProtocolID's

   
- De protocollen die dynamisch als deelproces getoond moeten worden. Er kan hier ook een ander label aan het 'deelproces' gehangen worden in plaats van simpelweg de protocolnaam. Configuratiemogelijkheden: 

  • ProtocolID's
  • Kolomnaam behorend bij het protocol (zie hieronder een voorbeeld)


Formuliervelden

- Welke formuliervelden dynamisch als kolom getoond dienen te worden bij het WGA begeleidingstraject en/of de deelprocessen. Hier kunnen de kolomlabels ook aangepast worden, dit hoeven dus niet de formulierveldnamen te zijn.

  • FormulierveldID of omschrijving formulierveld
  • Corresponderend protocol
  • Kolomlabel, dus de naam van de kolom


Begeleiders
 - Welke actuele verzuimteambegeleiders van de werknemers moeten getoond worden.

  • De gebruikersgroep omschrijving van het verzuimteam
  • De kolomnaam getoond bij de begeleider (zie hieronder een voorbeeld, 'Casemanager')

 

Deze configuratie dient door een BI consultant uitgevoerd te worden. Hiervoor kan een ticket worden ingediend bij de Xpert Desk.