In het rapport WvpMonitorOE wordt van de trajecten die binnen de selectieperiode vallen aangegeven of de vereiste WvP documenten tijdig aanwezig waren. Indien er van de standaard documenten afgeweken wordt, is het mogelijk om de eigen gemaakte documenten te configureren. Zodat ook deze documenten worden meegenomen in de controle op tijdigheid en aanwezigheid. Ook is het termijn in dagen aan te passen. Daarvoor dient de configuratie aangepast te worden. Hiervoor kan een ticket ingediend worden bij de Xpert Desk.

 

Standaard documenten en termijnen:

Standaard wordt naar de volgende documenten en termijnen gekeken:

 

CategorieID

Naam Categorie

DocumentID's

Termijn

1

Probleem analyse

-16, -17, -189, -190

42

2

Plan van aanpak

-60 ,-61, -63, -71, -191, -192 

56

3

Eerstejaarsevaluatie

-15, -55, -59, -179, -181 

365

4

Einde evaluatie PvA

-68, -69, -183, -184

685

5

Actueel oordeel

-31, -32, -140, -193, -194 

685


Geüploade documenten:

In het rapport kan middels een filter ervoor worden gekozen om geüploade documenten wel of niet mee te nemen. Standaard worden deze documenten niet meegenomen. Je kunt middels de configuratie instellen dat het rapport deze documenten standaard meeneemt indien gewenst, zodat je bij het gebruik van het rapport het filter 'Inclusief ge-uploade documenten' niet iedere keer hoeft aan te passen. 

Om geüploade documenten te includeren is het nodig om de XS inrichting van de document kenmerken ook op te nemen in de configuratie van de WvPmonitor. Alleen de kenmerken die gekoppeld kunnen worden aan de vijf categorieën in bovenstaande tabel kunnen worden meegenomen. Dit kan worden uitgevoerd door een OSAW consultant.


Kortom, onderstaande onderdelen zijn te configureren. Geef in dat geval door waar er wordt afgeweken van de standaard.

- Documenten.

- Termijn (in dagen).

- Standaard wel of geen geüploade documenten meenemen in het rapport.

- Documentkenmerken van de vijf WvP documentcategorieën.


Op de derde pagina van het rapport is inzichtelijk welke documenten staan ingesteld:
Voorbeeld van de WvPmonitor:


Hoofdpagina


Klik door op de pijltjes om naar de volgende pagina te gaan


Klik op een getal om naar de detailgegevens te gaan