Het rapport ‘Autorisatiematrix OVAL en Verbond van Verzekeraars’ toetst de richtlijnen opgesteld in de Handleiding privacy inkomensverzekeringen, door de beschreven gegevens te vergelijken met de Xpert Suite inrichting en autorisaties. Om het rapport zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eigen inrichting, zijn er enkele configuraties benodigd. In dit artikel wordt toegelicht welke configuraties dit betreft en hoe deze kunnen worden ingericht.


De configuratiemogelijkheden hebben betrekking op de volgende OVAL gegevens:

Categorie A:

  • Mag trajectsoort loonopschorting/-stopzetting zien
  • Mag trajectsoort sanctionering ZW/WIA
  • Mag interventietrajecten zien

Categorie B:

  • Is geautoriseerd om inhoudelijke dossierdocumenten of overzichtsdocumenten in te zien.

 

Via Beheer > Applicatieinstellingen > Configuratieparameters kan door een beheerder de waarde van de gebruikte configuratieparameters aangepast worden. De configuratie voor bovengenoemde rapportage is te vinden onder de groep ‘BI Authorisations’:Via de puntjes rechts kan voor de iedere parameter de standaardwaarde aangepast worden. Er wordt voor deze parameters alleen gekeken naar de vastgelegde standaardwaarde en niet naar eventuele vastgelegde afwijkende waardes.

Zoals omschreven dienen de IDs vastgelegd te worden door middel van een komma gesepareerde lijst, zonder spaties. Bijvoorbeeld: als de IDs voor een parameter 5, 10 en 100 zijn, dan moet de parameter met 5,10,100 worden gevuld.


ProtocolIDsLoonopschorting

De hier vastgelegde trajectsoortIDs (te vinden in protocolbeheer) worden geteld als Loonopschorting protocol en worden in de rapportage gebruikt voor de bepaling onder de XS autorisatie ‘Mag trajectsoort loonopschorting/-stopzetting zien’.

 

ProtocolIDsSanctioneringZWWIA

De hier vastgelegde trajectsoortIDs (te vinden in protocolbeheer) worden geteld als Sanctionering ZW/WIA protocol en worden in de rapportage gebruikt voor de bepaling onder de XS autorisatie ‘Mag trajectsoort Sanctionering ZW/WIA zien’.

 

ProtocolIDsInterventies

De hier vastgelegde trajectsoortIDs (te vinden in protocolbeheer) worden geteld als Interventie protocol en worden in de rapportage gebruikt voor de bepaling onder de XS autorisatie ‘Mag interventietrajecten zien’.

 

ExcludedDocumentIDs

De hier vastgelegde documentIDs (te vinden in documentbeheer) worden gebruikt bij de XS autorisatie ‘Is geautoriseerd om inhoudelijke dossierdocumenten of overzichtsdocumenten in te zien’. In deze autorisatie wordt gecontroleerd of de gebruikersrol voor alle zichtbare soorten documenten geautoriseerd is, waarbij de IDs die in ExcludedDocumentIDs vastgelegd zijn worden uitgesloten. Op deze manier worden nieuw aangemaakt documenten automatisch meegenomen in de controle op deze autorisatie. Deze parameter geeft de mogelijkheid om de controle te verfijnen tot de documenten die ook daadwerkelijk onder categorie B behoren.