Het maken van een formule bij een custom mapping is redelijk complex. Deze complexiteit proberen we zo veel mogelijk weg te nemen waardoor formules eenvoudiger te schrijven en te lezen zijn. In het geval dat je als superbeheerder/klantgebruiker niet eerder hebt gewerkt met formules binnen XS Connect, raadpleeg dan altijd de Appco of xpertdesk voor aanvullende informatie.


Aanpassing van formule notatie

Het schrijven van een formule is korter geworden omdat het woord ‘selector.’ niet meer nodig is voor de ‘Get’. 

 Voorbeeld: Oude formule selector.Get(“foo”) Nieuwe formule Get(“foo”) Beide mogelijkheden voor het formuleren van de formule worden ondersteund, dus bestaande formules met selector zullen gewoon blijven werken zoals voorheen.