Vanaf release 8.12 is het mogelijk om via XS Connect grote hoeveelheden trajecten te importeren. Vooral bij het zelfstandig uitvoeren van migraties komt het vaak voor dat de bestanden tienduizenden trajecten bevatten waarvan het grootste deel al in het verleden is afgesloten en voor nu niet relevant meer is, maar meer dient als historisch verzuim. Als er veel historische trajecten in dit bestand zitten, is het niet relevant om voor deze trajecten taken aan te maken met de status ‘vervallen’. 


Door deze nieuwe functionaliteit kan een superbeheerder binnen XS Connect grote hoeveelheden verzuim zelfstandig verwerken zonder dat er taken aangemaakt worden binnen XS.


Binnen XS Connect is de mogelijkheid toegevoegd om een verzuimimport te doen zonder hierbij taken aan te maken. Hiervoor is een datumveld toegevoegd bij de verzuim import templates. Als er gekozen wordt voor een standaard mapping, zal deze optie uitgeschakeld zijn en worden er voor alle te importeren trajecten de bijbehorende taken aangemaakt. Wanneer je kiest voor ‘Custom Mapping’ dan verschijnt er onderaan bij de instellingen het veld ‘Geen taken aanmaken indien einddatum voor’. Trajecten in het aangeboden bestand die een einddatum hebben die vóór de ingevoerde datum ligt, zullen in de Xpert Suite worden opgevoerd zonder taken. Trajecten met een einddatum na de ingevoerde datum, en lopende trajecten, zullen wel de betreffende protocoltaken bevatten zoals deze zijn ingericht in de Xpert Suite.