Vanaf Release 8.12 is er een aanpassing gekomen m.b.t. de contactgegevens binnen de werknemer imports op XS CONNECT. 


Voor klanten is het belangrijk om de contactgegevens omtrent medewerkers up to date te hebben. 

Echter kwam het soms voor dat bepaalde velden uit de bronsystemen niet altijd aanwezig waren of afwijken van wat het zou moeten zijn. Handmatige aanpassingen waren hierdoor niet mogelijk. 


Vanaf release 8.12 zijn er dus wijzigingen doorgevoerd m.b.t. het wel/niet aanpassen van aangeleverde contactgegevens vanuit de koppeling. 


Er zijn 3 configuratiemogelijkheden toegevoegd voor e-mailadressen en telefoonnummers van de medewerkers. 

Bij custom mapping bestaat een setting waarmee je kan configureren of deze contactgegevens bijgewerkt mogen worden door de koppeling. 


1.    Nooit: Importeer de contactgegevens niet uit het bronsysteem. 

2.    Altijd: De koppeling is volledig leidend in het vullen van deze contactgegevens. Indien er gegevens in de Xpert Suit staan,        maar deze worden niet door de koppeling aangeleverd, dan zullen deze velden in de Xpert Suite leeg worden gemaakt. 

3.    Alleen indien aangeleverd (default bij standaard mapping): Indien er contactgegevens worden aangeleverd, zullen deze         in de Xpert Suite onderhouden worden. Updates door de koppeling worden wel uitgevoerd, maar de velden zullen nooit         leeg gemaakt worden indien de koppeling lege velden doorstuurt.