ANVA Inbound

Het is mogelijk om vanuit ANVA werkgevers en polis(versies) door te geven aan de Xpert Suite zodat de data omtrent werkgevers, polissen en dekkingen ANVA als bron heeft. In de Xpert Suite kan daarna de schade worden geregistreerd en de cliams worden berekend. Hiermee kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

 • Aanmaken nieuwe werkgevers
 • Muteren werkgevers
 • Aanmaken nieuwe polissen
 • Muteren polissen
 • Aanmaken dekkingsperiodes
 • Muteren dekkingsperiodes

De ANVA inbound koppeling is een mutatie gebaseerde koppeling. 


Voor deze koppeling werken we samen met een externe partij om de bestanden vanuit ANVA bij de Xpert Suite te krijgen.

 


Werkgevers

Werkgevers kunnen worden aangemaakt via deze inbound koppeling. Na het aanmaken van een werkgever door de koppeling moeten enkele gegevens handmatig worden aangevuld waarna de werkgever op de juiste plek gepubliceerd kan worden. Onderstaand velden die kunnen worden aangeleverd voor de werkgevers (geen volledige lijst).

 • Naam
 • ExternWerkgeverId
 • KVK-nummer
 • BezoekStraat
 • BezoekHuisnummer
 • BezoekToevoeging
 • BezoekPostcode
 • BezoekPlaatsnaam
 • BezoekLandcode
 • PostStraat
 • PostHuisnummer
 • PostToevoeging
 • PostPostcode
 • PostPlaatsnaam
 • PostLandcode
 • Contactpersoon Voorletters
 • Contactpersoon Achternaam
 • Contactpersoon Geslacht
 • Contactpersoon Email
 • Contactpersoon Telefoonnummer
 • Contactpersoon Telefoonnummer2
 • Sector
 • Arbodienst Id
 • Fte Uren

 

Polissen

Polissen en de dekkingsperiodes kunnen via de koppeling worden aangemaakt en gemuteerd. 

Aanleveren van een nieuwe polisversie, zorgt er voor dat de voorgaande polisversie (bij dezelfde polis) wordt beëindigd zodat er altijd maar één polisversie actief is binnen een polis.

Als er uitval is op de import, dan zullen de voorliggende polissen voor de betreffende werkgever niet automatisch afsluiten.. Er verschijnt dan wel een waarschuwing "Bestaande, niet aangeleverde polissen zijn wegens uitval niet beëindigd"(verschijnt alleen als er polissen afgesloten zouden moeten worden).

Onderstaand velden die kunnen worden aangeleverd voor de polissen (geen volledige lijst).

 • Code Verzekeraar
 • Code Verzekeringsproduct
 • Polisnummer
 • Extern Polis Id
 • Extern Polisversie Id
 • Volgnummer
 • Subvolgnummer
 • Code Tussenpersoon
 • Loonbegrip Code XpertSuite
 • Ingangsdatum Polis
 • Ingangsdatum Polisversie
 • Status
 • Inloopschade gedekt (j/n)
 • Uitloopschade gedekt (j/n)
 • Wachttijd (dagen)
 • Coulanceperiode (dagen)
 • Werkgeverslasten percentage
 • Vakantiegeld percentage
 • Opslagpercentage
 • Loonsom
 • Maximale Loonsom
 • Toeslagpercentage
 • Premiepercentage
 • Indexering WIA (j/n)
 • Indexering Percentage
 • Pakketkorting percentage
 • Oproepkrachten meeverzekerd (j/n)
 • Collectiviteit Code
 • Collectiviteit Omschrijving
 • Collectiviteit Toeslagpercentage
 • AOW Leeftijd Wettelijk (j/n)
 • AOW Leeftijd Gehanteerd
 • Uitkeringsduur tot AOW-leeftijd (j/n)
 • Uitkeringsduur
 • Verzekerd Loonbegrip Percentage
 • Naverrekenen
 • Naverrekenen Begin Jaar
 • Naverrekenen Eind Jaar
 • Dekkingspercentage half jaar 1
 • Dekkingspercentage half jaar 2
 • Dekkingspercentage half jaar 3
 • Dekkingspercentage half jaar 4
 • Dekkingscode
 • Dekking Toeslagpercentage