INHOUDSOPGAVEVerkorte WIA-beoordeling registratie 

Om wachttijden te verminderen voor WIA-beoordelingen heeft het UWV een tijdelijke maatregel toegepast voor beoordeling van het recht op een WIA-uitkering. Vanaf 1 oktober 2022 tot 1 januari 2025 krijgen werknemers die twee jaar ziek en 60+ zijn een vereenvoudigde WIA-beoordeling krijgen. Dit is een beoordeling zonder betrokkenheid van de verzekeringsarts.

De datum van de start van de uitkering of beschikking moet liggen in deze tijdelijke periode én iemand moet op dat moment 60+ zijn. Ook krijgen alle 60+’ers in die periode, ongeacht of iemand een verkorte WIA-beoordeling krijgt of niet, een uitkering uit het arbeidsongeschiktheidsfonds.


Op basis van startdatum van de uitkering en de leeftijd die de persoon heeft op die datum wordt al automatisch bepaald of iemand in aanmerking komt voor een verkorte WIA-beoordeling. Er wordt dan extra informatie getoond die de gebruiker laat weten dat de uitkering uit het arbeidsongeschiktheidsfonds komt en waarom ze een verkorte WIA-beoordeling optie zien.


Twee manier om dit te registreren:

Manier 1:

1. Navigeer binnen het dossier naar 'AO status' en klik op het plusje rechts.

2. Vul de gegevens in

3. Zodra je een ingangsdatum invult, verschijnt er een nieuw veldje om een versnelde WIA beoordeling te registreren.

Manier 2:

1.  Navigeer binnen het dossier naar 'Beschikkingen overzicht' en klik op het plusje rechts. 

2.  Zodra er een startdatum wordt ingevuld, verschijnt er een extra veld om een versnelde WIA beoordeling aan te geven. Triggervoorwaarden verkorte WIA-beoordeling

In het triggerbeheer is er de triggervoorwaarde “Beschikking op basis van vereenvoudigde beoordeling” beschikbaar voor gebruik binnen de context over beschikkingen.