Nee dit is niet mogelijk. Zie ook de UWV site, waar 2 situaties worden onderscheiden bij ziekte aan het einde van je bevallingsverlof:

1. je bent niet-aansluitend ziek. Er is dan geen sprake van een uitkering, maar gewoon loondoorbetaling bij ziekte (zoals bij elke andere ziektemelding).

2. Je bent wel aansluitend ziek. Dan is er sprake van een uitkering door het UWV.


Het registreren van 'ziek tgv zwangerschap of bevalling' is alleen bedoeld voor de situaties waarin je recht hebt op een uitkering als werkgever. Wanneer er geen recht op een uitkering is, dan is dit namelijk een medisch gegeven, wat alleen de arbodienst mag verwerken. De werkgever heeft geen grondslag in de wet om vast te leggen dat de werknemer later alsnog ziek is geworden als gevolg van de bevalling. Dit is in de Xpert Suite dan ook niet mogelijk als kenmerk dat inzichtelijk is voor de werkgever.