INHOUDSOPGAVE


Inzage in foutmeldingen opgetreden tijdens het uitvoeren van triggers

Met ‘Triggers Logging’ krijgen beheerders inzage in fouten die optreden bij het uitvoeren van een trigger.


Het beheerscherm ondersteunt de beheerder in het verklaren waarom de actie van een trigger in een situatie niet is uitgevoerd. De beheerder krijgt inzage in de opgetreden foutmeldingen tijdens het uitvoeren van triggers.

 

De foutmeldingen die optreden kunnen functioneel en technisch van aard zijn. Functionele foutmeldingen vereisen een aanpassing aan de inrichting van de trigger of inrichting elders in de Xpert Suite. Technische foutmeldingen dienen beoordeeld te worden door Otherside at Work. De beheerder krijgt handvatten bij het opvolgen van de functionele meldingen en voor het aanmelden van, en communiceren over, de technische meldingen.


Het beheerscherm bestaat uit twee verschillende schermen. De schermen voorzien de beheerder van mogelijkheden voor het analyseren van verschillende situaties.


Logmeldingen per trigger

Het onderdeel ‘Logmeldingen per trigger’ geeft inzicht in de hoeveelheid foutmeldingen die optreden bij specifieke triggers in de afgelopen 30 dagen, ten opzichte van het aantal keer dat de betreffende trigger is uitgevoerd. Vervolgens kan doorgeklikt worden op een trigger, waarbij de meldingen voor desbetreffende trigger ingezien kunnen worden. Daarna kan nog doorgeklikt worden op een specifieke melding, waarmee uitgebreidere details voor de beheerder inzichtelijk zijn.

 

De beheerder kan met dit scherm met name analyseren welke triggers functionele foutmeldingen opleveren en waar bijvoorbeeld een andere inrichting van de trigger of de Xpert Suite benodigd is. De omschrijving van de functionele melding geeft inzage in waarom de actie van de trigger niet uitgevoerd kon worden.Na selecteren van een regel in het Logmeldingen per trigger overzicht:


Afbeelding met tekst, schermopname, computer

Automatisch gegenereerde beschrijving


Bijvoorbeeld als een trigger een traject moet aanmaken waarvan er slechts 1 tegelijk mag lopen maar waarvan er al een lopend is bij de werknemer, de trigger valt dan functioneel uit. De oplossing is in dat geval om ofwel bij de trajectsoort in te stellen dat er meerdere tegelijk mogen lopen, ofwel om bij de trigger een extra voorwaarde toe te voegen ‘Als er nog geen traject van deze trajectsoort lopend is bij de werknemer’.

 

Logging per tijdstip

Het onderdeel ‘Logging per tijdstip’ geeft inzicht in de foutmeldingen die optreden in een bepaalde periode. De beheerder kan dit scherm gebruiken om terug te zoeken waarom een bepaalde trigger op een bepaald tijdstip geen actie heeft uitgevoerd. Enerzijds als er vanuit de organisatie een vraag over een niet correct werkende trigger is die verklaard moet worden, maar anderzijds ook om eventuele problemen met triggers via deze weg te signaleren. De beheerder kan doorklikken op een melding om hiervan de verdere details in te zien.


De beheerder kan met dit scherm met name analyseren welke technische foutmeldingen zijn opgetreden en waar een aanvullende actie benodigd is. Een technische foutmelding betekent dat er iets mis is gegaan bij het uitvoeren van de trigger door technische oorzaken. Het probleem en de oplossing moeten beoordeeld worden door Otherside at Work. De beheerder kan de foutsituatie bij ons aanmelden met een verwijzing naar de foutmelding.

 

 

Daarnaast kan de beheerder met de beschikbare context beoordelen of er een handmatige aanpassing in het dossier van de werknemer benodigd is.

 

Autorisaties

Beheerders hebben een autorisatie nodig om toegang te krijgen tot het beheerscherm, dit betreft de autorisatie ‘Trigger errorlogging bekijken’ in het gebruikersbeheer autorisatie-onderdeel ‘Workflows > Beheer feature autorisaties voor Triggers‘.


 

Standaard zien de beheerders geen werknemer details in het detailscherm van een foutmelding. Omdat het gevoelige gegevens kan betreffen dienen beheerders die deze gegevens mogen inzien hiervoor expliciet geautoriseerd te worden. Voor het inzien van de werknemer details voor de analyse in welk dossier de trigger niet uitgevoerd kon worden, hebben beheerders daarom de autorisatie ‘Trigger errorlogging werknemer details bekijken’ nodig.