Gebaseerd op XS module: XS Basisinrichting + Afspraken & Spreekuren

XS biedt een agenda die rekening houdt met onder andere beschikbaarheden, locaties en reistijden van de betrokken professionals en de werknemers. 

Tijdens deze spreekuren kunnen er in documenten formuliervelden gevuld worden. Met formuliervelden kun je op maat gemaakte velden maken waarin je informatie kunt invullen wat in een document of scherm wordt toegevoegd. Dit maakt het makkelijk om scherm en documenten aan te vullen met benodigde informatie.

 

Inhoud van de stream:

Deze stream bevat informatie over spreekuren die (eventueel tijdens een traject) uitgevoerd zijn voor een werknemer, in Fact_Consultations.

De ingevulde waarden van de formuliervelden tijdens een spreekuur of in een traject gevuld, zijn opgenomen in deze stream middels de feitentabel ‘Fact_FormFieldValues’.

Protocollen kunnen binnen XS kan heel dynamisch ingericht worden, met taken waarin documenten ingevuld kunnen worden waarin eigen gemaakte formuliervelden in gezet kunnen worden. Deze data is ook binnen deze stream inzichtelijk.

Bepaling in de datastreams:

Een formulierveld is een tekstveld en kan binnen de datastreams maximaal 1.000 tekens bevatten.

Medische formuliervelden zijn standaard uitgefilterd, tenzij dit specifiek is ingesteld.

Alleen gevuld formuliervelden zijn geïncludeerd.

 

Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Specifieke inrichting van formuliervelden in combinatie met bijvoorbeeld protocollen analyseren
  • Aantallen afspraken monitoren