Gebaseerd op XS module: Vragenlijsten

In XS kunnen dynamische vragenlijsten ingericht worden. Binnen de eigen werkprocessen kunnen vragenlijsten een hulpmiddel zijn om extra informatie bij de werknemer, leidinggevende of andere betrokkene te verkrijgen. Taken en trajecten op basis van de antwoorden desgewenst automatisch worden geïnitieerd. Vragenlijsten kunnen met behulp van beheer zelfstandig ingericht worden.

Inhoud van de stream

Deze stream bevat de vragenlijsten, vragen en antwoorden die gekoppeld kunnen worden aan onder andere trajecten, afdelingen, dienstverbanden of trajecttaken.Bepaling in de datastreams

De feitentabel ‘Fact_vragenlijsten_Gesteldevragen’ bevat per vragenlijst de gestelde vragen met daarin de gegeven antwoorden. Bevat zowel medische als niet medische vragen, waarbij standaard alleen de niet medische worden geïncludeerd.


Analysemogelijkheden:

Indien de antwoorden op een gestructureerde wijze worden opgeslagen kan deze stream gebruikt worden om de antwoorden te analyseren, eventueel in combinatie met informatie zoals het bijbehorend protocol. Een voorbeeld is het houden van triages om daarmee inzicht te verkrijgen in de (medische) klachten van werknemers. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingegrepen door bijvoorbeeld een preventief traject op te starten.