Gebaseerd op XS module: XS Basisinrichting

Met de Xpert Suite wordt van alles rondom verzuimbegeleiding geregistreerd, middels trajecten. 


Inhoud van de stream: 

Middels deze stream worden alle trajecten en eventuele trajectverloop gegevens samengevat. Er wordt een trajectverloop aangemaakt als het arbeidsongeschiktheidpercentage wijzigt of als een medewerker binnen 28 dagen na een herstelmelding weer opnieuw ziek wordt gemeld. In deze stream is informatie rondom trajecten en trajectverlopen verzameld.

Taken staan niet in deze stream maar in de stream ‘Contract management en verrichtingen’ en ‘Vragenlijsten’.

 

Bepaling in de datastreams:

Alle trajecten en bijbehorende trajectverlopen met het protocol verzuim worden geïncludeerd, oftewel het traject dat wordt geopend indien de werknemer zich door ziekte verzuimend meldt.

 

Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Analyseren wat het verloop qua arbeidsongeschiktheid is geweest voor een medewerker
  • Analyseren hoeveel onder een vangnet vallen en wat de reden daarvan is
  • Inzicht krijgen in enkele oorzaken van verzuim, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, privé ongeluk, ziek door zwangerschap of schuld door derden.