Gebaseerd op XS module: Contractmanagement

Contractmanagement is een uitgebreide module voor het toepassen van diverse contractmodellen en klantcontracten, maar ook kortingsgroepen, dynamische tarieven, indexering of commerciële afspraken. Tevens geeft het inzicht in de bestede uren door bijvoorbeeld automatisch en handmatig tijdschrijven.


Inhoud van de stream:

Deze stream bevat de grondslagen die gebruikt kunnen worden voor het samenstellen van facturen die verstuurd worden naar werkgevers of andere betalingsplichtigen zoals verzekeraars.

 

Er zijn twee soorten grondslagen; abonnement of verrichting. Dit is vastgelegd in het soort contract, een vaste vergoeding is de abonnementsvorm, indien er wordt gefactureerd per uitgevoerde activiteit dan wordt er een verrichting grondslag gegenereerd. Er zijn ook contracten die een combinatie aanbieden, in dat geval worden er twee grondslagen gemaakt. 

De in XS geregistreerde activiteiten (taken, spreekuursoorten en opdrachtsoorten) kunnen binnen de module Contactmanagement omgezet worden in verrichtingen, hiervoor is inrichting noodzakelijk.

 

De structuur van de module contractmanagement is hieronder weergegeven.

 

Diagram

Description automatically generated

 

Een werkgever kan meerdere contracten hebben, omdat een werkgever verschillende dienstverleningen kan hebben. Per contract is er dus één dienstverlening.

Deze stream bevat de informatie rondom grondslagen, verrichtingen en contracten samengevat vanuit verschillende invalshoeken.


Bepaling in de datastreams:

Er zijn vier feitentabellen samengesteld:

  • Fact_AbonnementFacturen: Bevat de grondslagen van de abonnementen.
  • Fact_AbonnementFactuurregels: Bevat alle factuurregels waarmee de grondslagen van de abonnementen zijn opgebouwd. Deze feitentabel is te koppelen aan Fact_AbonnementFacturen.
  • Fact_UitgevoerdeVerrichtingen: Activiteiten geregistreerd in XS en voldoen aan de inrichting die nodig is om een verrichting te genereren. Deze activiteiten kunnen taken, spreekuursoorten of opdrachtsoorten zijn. Indien de verrichting op een grondslag is geplaatst is dit te herleiden doordat de facturatie velden zijn gevuld.
  • Fact_VerrichtingenFactuur: Bevat de grondslagen van de verrichtingen.


Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Bepalen hoeveel er per werkgever gefactureerd zou kunnen worden, op basis van de grondslagen informatie.
  • Analyses maken rondom uitgevoerde verrichtingen zoals hoeveel tijd is er aan besteed of hoeveel aantallen.
  • Bepalen welke uitgevoerde verrichtingen niet in een grondslag zijn opgenomen
  • Specificering van abonnement grondslagen, zoals het aantal medewerkers.