Update 22-05-2023
Vanaf vandaag zijn alle SFTP interfaces die niet via XS Connect lopen, niet meer beschikbaar!
Tot 01-07-2023 is een tijdelijke workaround mogelijk middels IP whitelisting. Is dit nog niet ingeregeld en wil je hier gebruik van maken, maak dan een ticket voor onze Xpert Desk aan.

Vanaf 1 juli vervalt deze workaround en zijn SFTP koppelingen alleen nog via XS Connect mogelijk.


Update 15-05-2023
Vanaf maandag 22-05-2023 kunnen interfaces tijdelijk alléén nog via de oude SFTP server lopen als aan de kant van de Xpert Suite het IP adres van de SFTP server waarmee gecommuniceerd wordt, in de firewall is "gewhitelist". Dat vereist een vast IP adres aan de referentiezijde.

Op zaterdag 01-07-2023 vervalt deze tijdelijke workaround en worden eventuele oude SFTP koppelingen offline gezet.

Dat houdt concreet in dat de resterende nog te migreren koppelingen eind juni definitief gemigreerd moeten zijn.Update 31-03-2023, 15:00 uur
Juni vorig jaar is aangekondigd dat SFTP interfaces die buiten XS Connect lopen, alleen nog via XS Connect ondersteund zullen gaan worden. In de laatste communicatie is aangegeven dat per 1 april 2023 alle SFTP koppelingen die niet via XS Connect lopen, verwijderd zouden worden. Sindsdien zijn een groot aantal koppelingen door onze klanten zelfstandig of met hulp van onze consultants gemigreerd. Helaas is het niet gelukt om alle koppelingen tijdig om te zetten. Veelal heeft dit te maken met andere leveranciers die de benodigde aanpassingen nog niet hebben weten door te voeren.

Uiteraard snappen wij het belang van de continuïteit van interfaces en de impact die het wegvallen van een interface heeft op bedrijfsvoering, processen en dienstverlening.

We hebben gekeken naar mogelijkheden om de oude SFTP omgeving langer online te houden. De maximale periode is slechts 1,5 maand. Na zondag 14 mei 2023 worden alle SFTP koppelingen buiten XS Connect definitief verwijderd. Functioneel beheerders hebben dus nog maximaal 1,5 maand respijt om de resterende SFTP interfaces naar XS Connect te migreren.


Publicatie 15-06-2022, laatste update 26-01-2023

Waarom, wat en hoe

Waarom doen we dit?

De afgelopen periode heeft Otherside at Work grote stappen gezet in het vernieuwen van het Xpert Suite platform naar een high available private cloud oplossing (zie onze website). Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid en informatiebeveiliging voeren wij deze verbeteringen door. Wij hechten grote waarde aan de beveiliging van de gegevens van onze klanten. Om het voor klanten mogelijk te maken om gegevens vanuit andere applicaties te gebruiken in de Xpert Suite is SFTP één van de gebruikte methodes voor veilige gegevensuitwisseling. Wij zetten nu een nieuwe stap in de verbetering van ons platform.

 

De huidige SFTP-programmatuur ondersteunt hierbij niet de meest recente ciphers (encryptie algoritme), is lastig te upgraden zonder impact op de gegevensuitwisselingen en is niet high available. Daarmee is het noodzakelijk om de nog actieve oude SFTP-accounts over te zetten naar de nieuwe standaard op ons platform: XS Connect. Uiterlijk 1 juli 2023 hopen we deze omzetting af te ronden.

 

Om deze omzetting succesvol te kunnen doen, hebben wij jouw hulp nodig. Wij leggen zo uit welke voorbereidingen wij zullen treffen en wat we nog van jou nodig hebben. Eerst leggen we uit wat deze omzetting jouw organisatie oplevert.


Wat zijn de voordelen voor jou?

Allereerst zorgt de omzetting naar een nieuwe SFTP-omgeving dat de verbinding gebruik maakt van een standaard voor het opzetten van een versleutelde verbinding zoals die op dit moment als meest veilig wordt beschouwd. Hiermee is de SFTP-verbinding weer volledig toekomstbestendig. Dat is natuurlijk een prettige gedachte. De belangrijkste voordelen op een rij:

 

Technische voordelen:

 • Het nieuwe platform maakt gebruik van moderne ciphers voor de gegevensuitwisseling en is daarmee toekomstbestendig.
 • Het nieuwe platform is high available en heeft minder risico op verstoringen.
 • We hebben de mogelijkheid om ook oudere systemen te blijven ondersteunen op een “legacy” endpoint, terwijl moderne systemen meteen gebruik kunnen maken van modernere ciphers.

 

Functionele voordelen:

 • Het nieuwe SFTP-account wordt opgezet via het XS Connect platform in jullie eigen Xpert Suite omgeving. Hiermee hebben de eigen functioneel beheerders inzicht in deze SFTP-accounts.
 • De functioneel beheerder krijgt hiermee beter inzicht in de status van de lopende gegevensuitwisselingen en kan direct zien welke gegevensuitwisselingen succesvol zijn geweest en welke eventueel aandacht nodig hebben.
 • De functioneel beheerders krijgen hiermee de mogelijkheid om deze SFTP-accounts zelf volledig te beheren.
 • De inhoud van de gegevensuitwisseling blijft volledig identiek aan de huidige situatie. 


Hoe gaan we dit doen?

Otherside at Work heeft een controle uitgevoerd op de aanwezige SFTP-accounts. Uit deze controle is naar voren gekomen dat jullie mogelijk nog gebruik maken van één of meerdere oude SFTP-accounts. 


In een aantal stappen gaan we aan de slag om te zorgen dat de oude SFTP-accounts worden overgezet naar nieuwe SFTP-accounts. Per stap lichten wij toe wat wij doen en waar we je hulp bij nodig hebben.


1. Controleren overzicht aanwezige oude SFTP-accounts

Wij leveren je hierbij een overzicht aan met daarin de oude SFTP-accounts die gekoppeld zijn aan jouw klantomgeving. Hierbij wordt de volgende informatie vermeld:

 • Import; import betekent dat vanuit een externe (klant)omgeving (bijvoorbeeld HR-applicatie) een bestand naar de Xpert Suite wordt verzonden. 
 • De naam van de map waar het gegevensbestand wordt geplaats; dit vanwege de herkenbaarheid welke gegevensuitwisseling dit betreft

Wij vragen je dit overzicht te controleren en ons te informeren welke accounts nog nodig zijn en welke accounts afgesloten kunnen worden. De bij ons bekende functioneel beheerders worden gericht aangeschreven om dit overzicht te controleren.


2. Voorbereiden nieuwe SFTP-Account

Nadat wij het overzicht uit stap 1 retour hebben ontvangen, gaat een consultant van Otherside at Work aan de slag. Wij zorgen dat de noodzakelijke voorbereidingen getroffen worden om een nieuw SFTP-account te kunnen activeren vanuit XS Connect. Jullie functioneel beheerder wordt geïnformeerd dat deze voorbereidingen worden getroffen. Nadat wij de voorbereidingen hebben getroffen, is dit namelijk op XS Connect zichtbaar voor de functioneel beheerder. Op dit moment is nog geen actie vanuit jullie nodig.


Wat vragen we van jou voor het omzetten van het SFTP-account voor import bestanden?

Nog even voor de zekerheid. Import betekent dat vanuit een externe (klant)omgeving een bestand naar de Xpert Suite wordt verzonden.


3. Opzetten nieuwe SFTP-Account op externe (klant)omgeving

Jullie ontvangen van ons een instructie voor het opzetten van het nieuwe SFTP-account in de externe (klant)omgeving en de noodzakelijke gegevens voor dit account. Wij vragen jullie om het account in te richten in de externe (klant)omgeving. 


4. Import bestand verzenden via nieuwe SFTP-Account

Na het succesvol installeren van het nieuwe SFTP-account in de externe (klant)omgeving mag het bestand om te importeren in Xpert Suite via dit nieuwe account worden aangeleverd. Zodra dit succesvol is uitgevoerd, kunnen wij het oude SFTP-account afsluiten.

 

Heb je nog vragen?

Dat is natuurlijk altijd mogelijk.

 • Op het Xpert Support Center zijn instructies voor het configureren van een interface in XS Connect.
 • Via Xpert Academy is een training voor het configureren van een interface in XS Connect.
 • Neem je FBaaS dienstverlening af? Dan kan jouw AppCo je helpen.
 • Uiteraard staan ook onze andere consultants klaar om te zorgen dat je tijdig alles afgerond hebt. 


Voor alle vragen over dit bericht of het inschakelen van een consultant, kun je een ticket in ons ticketsysteem aan (laten) maken. Vermeld hierin het onderwerp: [klantnaam] - migratie SFTP naar XS Connect.