INHOUDSOPGAVE

Onder het tabje 'Instellingen' linksonder op de startpagina kan iedere gebruiker zijn persoonlijke instellingen beheren. Hier vind je het tabblad 'Email & Agenda' waar verschillende instellingen gedaan kunnen worden specifiek voor jouw account.


E-mailinstellingen

Hier kun je een standaard emailadres ingeven. Dit is het emailadres waarop je mails ontvangt die verzonden worden vanuit de applicatie. Ook krijg je hier de mogelijkheid om een standaard emailhandtekening in te stellen


Binnen de gebruikersinstellingen onder agenda is er een optie om de gebruiker wel/niet als voorkeursarts te kunnen opvoeren. Wanneer de gebruiker niet een voorkeursarts mag zijn zal deze bij automatische of handmatige aangemaakte spreekuren niet opgevoerd kunnen worden (of selecteerbaar zijn). Bij het uitvoeren van het spreekuur kan deze gebruiker wel nog geselecteerd worden.


Veilig communiceren-instellingen

Dit zijn de instellingen die betrekking hebben op de module 'veilig communiceren'. 

1.        Hier kun je instellen of je berichtnotificaties wilt ontvangen op het ingestelde emailadres

2.        Ook hier kun je een standaard handtekening invoeren. Deze wordt gebruikt bij berichten die verstuurd worden vanuit              veilig communiceren. Deze wordt alleen meegestuurd bij het eerste bericht binnen een dialoog.

3.        Hier kun je automatische antwoorden instellen bij afwezigheid

4.        Hier kun je de ontvangstbewaking instellen


Agenda-instellingen

Daarnaast heb je nog standaard instellingen met betrekking tot de agenda:


Agenda synchroniseren

Hier staan de instellingen met betrekking tot het synchroniseren van de agenda. Als alle configuraties gedaan zijn voor het instellen van een externe mailserver dan kun je hier je synchronisatie instellen. Je kunt de keuze instellen voor de synchronisatie bijvoorbeeld Office 365 of Google Calendar. Vervolgens kun je het emailadres ingeven waarmee je wilt synchroniseren