Voor klanten die gebruik maken van de verloning module voor uitbetalen van ZW- en of WIA-uitkeringen is een aanpassing gedaan aan het opvoeren van vergoedingen scherm ter voorkoming van het registreren van onjuiste vergoedingen boven een ingesteld normbedrag. In de module Verloning kunnen geautoriseerde gebruikers vergoedingen opvoeren voor medewerkers die ten tijde van hun uitkering recht hebben op een vergoeding, zoals bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding. Voor deze vergoedingen worden looncomponenten berekend en gekoppeld naar het salarispakket, waarna deze aan de medewerker worden uitbetaald. Omdat het opvoeren van vergoedingen uiteindelijk leidt tot uitbetalingen, wil je voorkomen dat er onjuist te hoge vergoedingen (per ongeluk of expres) geregistreerd en uitgekeerd worden. Aanpassingen aan het scherm voor het opvoeren van vergoedingen zorgen ervoor dat alleen gebruikers met een extra autorisatie vergoedingen boven een ingesteld normbedrag kunnen invoeren, en dat hiervoor bewust een keuze gemaakt moet worden in het scherm. 


Voor de gebruiker

Vanuit de vergoedingenwidget in het medewerkersdossier kunnen vergoedingen toegevoegd of bewerkt worden in het vergoeding opvoeren scherm.Het vergoedingenscherm is aangepast, zodat per vergoeding wordt gecontroleerd of deze niet boven een ingesteld normbedrag komt. Het maximumbedrag voor de vergoeding wordt getoond aan de gebruiker. De gebruiker kan vervolgens in het veld ‘Bedrag’ het vergoedingsbedrag opvoeren. Indien een hoger bedrag wordt ingevoerd dan de norm, wordt de gebruiker hierop geattendeerd, en vervolgens is opslaan van deze vergoeding niet mogelijk. 

Daarnaast kunnen gebruikers geautoriseerd worden voor het invoeren van een bedrag boven het geconfigureerde maximumbedrag. Gebruikers die deze autorisatie hebben kunnen in het vergoedingenscherm kiezen voor 'Bedrag hoger dan maximum vergoedingsbedrag invoeren'. Vervolgens mogen vergoedingen met een bedrag hoger dan de norm opgeslagen worden. Door deze gebruikers expliciet deze keuze te laten maken, wordt het per ongeluk registreren van te hoge vergoedingsbedragen beperkt (bijvoorbeeld typfouten zoals een nul teveel).

 


Voor de beheerder

Voor de beheerder is het vanaf deze release mogelijk om bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen te autoriseren voor het invoeren van een bedrag boven het geconfigureerde maximumbedrag. Dit betreft de gebruikersautorisatie 'Mag vergoedingen boven normbedrag invoeren' (Gebruikers > Gebruikersbeheer > ‘Gebruiker’ > Verloning > Beheren feature autorisaties voor Verloning).

 


Het normbedrag 'Individuele vergoeding normbedrag' kan door de beheerder ingesteld worden in de configuratieparameters op de omgeving van de klant, standaard staat deze geconfigureerd op 250 euro. Indien de configuratieparameter geheel ontbreekt of foutief is geregistreerd in de omgeving van de klant, wordt het opvoeren van vergoedingen geblokkeerd totdat de parameter correct is ingesteld om onjuiste (en ongeautoriseerde) invoer van te hoge vergoedingen te voorkomen.