Voor klanten die gebruik maken van de module verloning voor uitbetalen van ZW- en of WIA-uitkeringen is een nieuw overzichtsscherm toegevoegd voor de inzage en controle van totalen van vergoedingen per medewerker. In de module Verloning kunnen geautoriseerde gebruikers vergoedingen opvoeren voor medewerkers die ten tijde van hun uitkering recht hebben op een vergoeding, zoals bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding. Voor deze vergoedingen worden looncomponenten berekend en gekoppeld naar het salarispakket, waarna deze aan de medewerker worden uitbetaald. Omdat het opvoeren van vergoedingen uiteindelijk leidt tot uitbetalingen, is het wenselijk om te kunnen controleren of er niet te hoge vergoedingen (per ongeluk of expres) uitgekeerd worden. 


Dit overzicht voorziet in de behoefte voor controle & fraudebeperking van vergoedingsbedragen. Het scherm in te vinden in beheer (Dienstverlening > Verloning) onder ‘Inkomen Controle & Fraudebeperking’. Daarnaast is een nieuwe gebruikersautorisatie toegevoegd voor 'Mag controle & fraudebeperking inzien' (Gebruikers > ‘Gebruiker’ > Verloning > Beheren feature autorisaties voor Verloning).


Voor het gebruik door gespecialiseerde gebruikers van dit scherm is een inrichtbare actielink ‘Inkomen Controle & fraudebeperking’ toegevoegd. Deze actielink kan door de beheerder ingericht worden in een portaal voor de gespecialiseerde gebruiker of voor een gebruikersgroep. In het scherm ‘Inkomen Controle & Fraudebeperking – Vergoedingstotalen boven maximum’ worden na filteren alle medewerkers getoond (inclusief het aantal vergoedingen en het totaalbedrag van deze vergoedingen) waarvan het totaalbedrag aan vergoedingen in de filterperiode hoger is dan het ingestelde normbedrag. Middels filteropties kan een periode ingevoerd worden waarbinnen gezocht wordt. Standaard staat de filterperiode ingesteld op het afgelopen jaar (Vandaag – 365 dagen). Daarnaast kan in het filter een normbedrag, waarmee de totaalbedragen in de periode vergeleken worden, ingesteld worden. Standaard wordt het normbedrag gevuld met het geconfigureerde bedrag voor 'Vergoedingstotaal maximumnorm'. Deze norm kan door de beheerder ingesteld worden in de configuratieparameters op de omgeving van de klant (Applicatieinstellingen > Configuratieparameters). Standaard staat deze geconfigureerd op 250 euro. Desgewenst kan de gebruiker die de financiële controle uitvoert een ander normbedrag en andere periode invoeren om gewenste controles uit te voeren. Nadat de controle is uitgevoerd kan de gebruiker met het overzicht aan te hoog uitgekeerde vergoedingen vervolgacties starten, zoals vergoedingen in de huidige periode (laten) intrekken of vergoedingen over eerdere periodes (laten) verrekenen of terugvorderen.