In Xpert Suite is het bij gebruikersaccounts mogelijk om een gebruikersrol toe te kennen. Bij het inlezen van gebruikers via een AFAS-koppeling was het nog niet mogelijk om deze gebruikersrol mee te geven, maar na de release 7.32 Rome is dit nu wel mogelijk.


Aan de AFAS-importconfiguraties mét gebruikersautorisaties is de VerzuimXpert variabele Gebruiker_Rol toegevoegd. Deze variabele is standaard leeg, maar kan via custom mapping ingesteld worden zodat er een rol wordt toegekend. Het is dan wel van belang dat de rolcodes zoals deze in AFAS zijn ingericht, ook in de Xpert Suite ingericht zijn. 

 Graphical user interface, text, application

Description automatically generated