Ieder jaar lanceert het SIVI instituut een nieuwe versie van hun verzuimstandaard. Deze bevatten nieuwe functionaliteiten die soms interessant zijn om in je koppeling te gebruiken. Tevens worden oudere versies soms achterhaalt, of simpelweg technisch niet meer ondersteund. Hieronder vind je een stappenplan voor het omzetten van zowel inkomende als uitgaande Sivi koppelingen binnen XS Connect naar een andere/nieuwere versie.


Algemene aandachtspunten:

  • Controleer of de koppeling al beschikbaar is binnen XS Connect. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met je Customer Succes Manager of indien beschikbaar met jullie Applicatie Consultant. Zij zullen ondersteunen bij het omzetten van de koppeling naar de nieuwe versie.
  • Bespreek met de leverancier of de infrastructuur (methode van bestandsoverdracht) ongewijzigd kan blijven. Aan de kant van de Xpert Suite is er bij een XS Connect koppeling geen aanpassing van de infrastructuur nodig bij het overstappen naar een nieuwe versie.
  • Bespreek met de leverancier of zij ook in staat zijn om de NVS2021 te versturen / ontvangen.
  • Bespreek met de leverancier het moment dat jullie gaan overstappen naar een nieuwe versie. De timing moet gelijk zijn omdat er anders berichten kunnen uitvallen omdat er aan de ene kant een andere versie wordt verwacht dan aan de andere kant van de koppeling.

 

Omzetten van een inkomende NVS verzuim koppeling.


1. Ga binnen beheer naar ‘Koppelvlakken’ en vervolgens naar ‘Koppelingenaccounts’


2. Selecteer het account dat omgezet dient te worden en klik op bewerken


 

3. Pas de Configuratie aan naar de gewenste nieuwe configuratie. Kies bijvoorbeeld voor Sivi2021 Verzuim. Sla daarna de nieuwe instelling op.


 

 

4. Vanaf dit moment wordt ieder binnenkomend bericht behandeld met de nieuwe configuratie.

 

Omzetten van een uitgaande NVS verzuim koppeling.


1. Ga binnen beheer naar ‘Koppelvlakken’ en vervolgens naar ‘Koppelingenaccounts’


 

2. Selecteer het account dat omgezet dient te worden en klik op bewerken.


 


3. Vink bij exportonderdelen de optie ‘Sivi2017 verzuim’ uit, en ‘Sivi2021 Verzuim’ aan.


4. Klik op opslaan. Vanaf dit moment zullen de exportberichten die gegenereerd worden in het Sivi2021 format verzonden worden.


LET OP:


Bij het aansluiten van een SIVI 2021 verzuim koppeling is het belangrijk dat het verzuim in het bron- en het 

doelsysteem overeenkomen. Om dit te bereiken is het nu mogelijk om de huidige stand van het verzuim in 

Xpert Suite te exporteren in SIVI 2021 formaat. Het doelsysteem kan dit bestand gebruiken om het verzuim 

gelijk te trekken voordat de reguliere SIVI 2021 verzuim mutatie koppeling wordt geactiveerd.


Er is de exportgroep ‘Sivi Verzuim Initial Load’ toegevoegd, met het bijbehorende exportonderdeel ‘Sivi 

2021 Verzuim’. Per werkgever zal er een export bestand gegenereerd worden met de mutaties van de 

huidige stand van het verzuim. Bij het aanmaken van een nieuw koppelingenaccount worden enkel WVP

trajecten geëxporteerd, neem contact op met de Xpert Desk indien ook andere trajectsoorten geëxporteerd 

dienen te worden.