In de rapportages maken we gebruik van de term 'Eigen medewerkers'. Dit is een verzamelterm welke gebruikt wordt om de werknemers aan te duiden welke direct onder een werkgever of organisatieonderdeel vallen, en dus niet onder een afdeling.