Inleiding

Binnen de Xpert Suite kunnen providers en hun programma’s centraal worden ingeregeld en beheerd, waarna deze door (geautoriseerde) gebruikers te selecteren zijn in Interventietrajecten. Vanuit die interventietrajecten kunnen dan standaard onderstaande gegevens worden geselecteerd vanuit taken:

1.    Vastleggen Traject en polis selectie (is optioneel)

2.    Interventie- en programmaselectie

3.    Kosten/baten analyse (is optioneel)

Deze taken volgen elkaar op vanuit triggers zodat deze in de juiste volgorde worden ingevuld, en vormen de basis van de Providerboog. 


Opmerking: De eerste en de derde taak zijn optioneel in te vullen en van elkaar afhankelijk. Dat wil zeggen dat als er geen Traject en polisselectie wordt gedaan, er geen kosten/baten analyse kan worden opgesteld.


Na het afronden van deze taken is er een interventie geselecteerd. 

De verdere afhandeling van het inzetten van de gekozen interventie (bijvoorbeeld qua opstellen en accorderen van de offerte, het daadwerkelijk inzetten van de provider, het monitoren van de voortgangsrapportages en het ontvangen van de eindrapportage) kan door middel van andere taken worden ingeregeld die deel uit maken van de protocolvariatie Interventietraject.Randvoorwaardelijke module(s) van Xpert Suite:

Er wordt aangeraden om te werken met de Dienstverleningen en dienstverleningsvariaties, maar deze inrichting is niet randvoorwaardelijk voor het gebruik van de Providerboog.

Als Dienstverleningen actief zijn binnen een klantomgeving, kan worden aangegeven bij welke Dienstverlening de specifieke interventies actief mogen zijn. 


Voor meer informatie, bekijk ons webinar: 

Webinar | Providerboog