INHOUDSOPGAVE

SIVI2021 Verzuimbericht


Het is mogelijk om het SIVI2021 verzuimbericht te verwerken. Dit bericht wordt zowel als

import als export ondersteund. Deze variant heeft een paar kleine aanpassingen ten opzichte van de

SIVI2017 versie:

  • GebrSwPakket is toegevoegd en wordt standaard gevuld met “Xpert Suite”;
  • GslchtCd ondersteunt nu ook “o” (onbekend);
  • FsIndFZ is vervallen (Code Fase Indeling FZ is een veld dat door bedrijven in de uitzendbranche veelvuldig wordt gebruikt)
  • AantCtrcturenPWk wordt doorgestuurd. Dit gegeven wordt gevuld met het aantal uren dat een medewerker werkzaam is;
  • DltfctNVS is vervallen;
  • AantUNormWk wordt meegestuurd en gevuld met het aantal uren dat bij de werkgever bij FTE-Waarde staat vastgelegd;
  • LandNaam wordt nu meegestuurd;
  • Zakelijke contactgegevens van de werknemer zijn toegevoegd.


SIVI2021 Werknemer (export)bericht

Er is een nieuw exportbericht ontwikkeld. Dit betreft het werknemersbericht volgens de verzuimstandaard

Werkgevers <> Arbodiensten 2021. Hiermee is het mogelijk om de gegevens van nieuwe werknemers of

van gewijzigde gegevens van bestaande werknemers direct door te sturen, zodat de ontvangende partij

direct over de meest recente gegevens van werknemers beschikt. Hiervoor is in Xpert Suite de exportgroep

‘Sivi Werknemer’ toegevoegd, binnen deze groep is het exportonderdeel ‘Sivi2021 Werknemer’

beschikbaar.


Wijziging en aanpassing in de werknemer en verzuim berichten voor SIVI 2021

  • SIVI Werknemer en verzuim bericht heeft een kleine aanpassing in de berichten en de tags. hierbij zijn er twee toegevoegd die ervoor zorgen dat de uitlezende partij de structuur beter kan uitlezen. De kolommen die je hiervoor kan gebruiken zijn: <ONDOrgeenhCdNm> en <OndOrgeenhCd>.