INHOUDSOPGAVE
1. Toevoegen tussenpersoon

Stap 1: ga via relatiebeheer naar tussenpersonen


Stap 2: Klik op 'Tussenpersoon toevoegen', vul de gegevens in en klik op opslaan2. Tussenpersoon aan polis toevoegen


Stap 1: Selecteer een werkgever, klik op verzekeringen en selecteer een polis. Kies daarna de tussenpersoon.


3. Ondersteuning en inrichting van de intermediair / tussenpersoon rol


3.1 Inleiding

Binnen de XpertSuite wordt vanaf release Bromine - 6 juli 2021 - de rol van intermediair volledig ondersteund.

Dankzij deze aanpassingen kan er een specifiek portaal ingericht worden voor de intermediairs en tussenpersonen, waarbij deze gebruikers inzicht krijgen in alle polissen waaraan ze gekoppeld zijn, evenals de relevante informatie die benodigd zijn voor de uitvoering van hun dienstverlening. Het portaal biedt echter alleen toegang tot de benodigde informatie, waarbij overbodige gegevens, zoals NAW gegevens, niet getoond zullen worden. 


3.2 Inzage tussenpersoon/verzekeraar in polisgegevens

Binnen het volmacht en verzekeringen segment moeten adviseurs en tussenpersonen regelmatig claims inzien van de werkgever, dit ter ondersteuning van de afhandeling van de claims. Om dit te faciliteren is het mogelijk om gebruikers te koppelen aan tussenpersonen.


Gebruikers die handelen als verzekeraar of tussenpersoon kunnen alleen toegang krijgen tot de polis gegevens waaraan ze zijn gekoppeld. Dit omvat informatie over de polis zelf, polis versies, claimtrajecten en boekingsgegevens. Deze gebruikers hebben geen autorisatie tot dossiers van werkgevers en werknemers. Via deze weg scherpen we de AVG-richtlijnen aan, waarbij alleen de gegevens worden verwerkt/getoond die nodig zijn voor het doel.


3.3 Autorisaties instellen

Er zijn autorisaties toegevoegd waardoor gebruikers kunnen acteren als verzekeraar of tussenpersoon. Deze zijn te vinden in het gebruikers beheer (Autorisaties > Verzekeringen > ‘Kan verzekeraars vertegenwoordigen’ en ‘Kan tussenpersonen vertegenwoordigen’). 

Wanneer een gebruiker gekoppeld is aan een verzekeraar of tussenpersoon en deze is geselecteerd bij een polis, zal deze gebruiker autorisatie krijgen voor de polis. Met de autorisatie voor een polis kan een gebruiker het volgende inzien (mits de gebruiker hier de juiste feature autorisaties voor heeft):

-    Werkgever gegevens op de claim

-    Werknemer gegevens op de claim

-    Verzuim gegevens op de claim

-    Claim gegevens

-    Boeking gegevens

-    Schadelast claim specificaties


Een gebruiker die autorisatie heeft voor een werkgever heeft automatisch autorisatie voor alle polissen.


Het is al reeds mogelijk om bij het opvoeren van een polis de verzekeraar en tussenpersoon te selecteren. Wanneer een verzekeraar/tussenpersoon geselecteerd is bij een polis, dan krijgen alle gebruikers die deze vertegenwoordigd autorisatie voor dit dossier. Deze gebruikers kunnen via actielinks navigeren naar het werkgever polis overzicht en naar het claims- en boeking overzicht. Binnen deze overzichten krijgen de gebruikers de gegevens te zien van de gekoppelde polis(sen).


Deze overzichten zijn te vinden via de actielinks:3.4 Tussenpersoon polis overzicht

Er is een overzichtspagina gemaakt met alle polissen van alle werkgevers waar de gebruiker voor geautoriseerd is.

In het overzicht worden alle polissen getoond waar de gebruiker autorisatie voor heeft. Dit kan voorkomen als de gebruiker autorisatie heeft voor de werkgever, of als de gebruiker fungeert als verzekeraar of tussenpersoon van een polis.


Er is een actielink toegevoegd die ingericht kan worden in het portalbeheer (Insurances_Policies). In het overzicht kunnen gebruikers alle polissen inzien waar ze voor geautoriseerd zijn. In dit overzicht worden de top 200 resultaten getoond, gerangschikt op startdatum. Voor een beter zoekresultaat kunnen de filteropties gebruikt worden. Wanneer er op een regel geklikt wordt zal er een nieuwe tab geopend worden waar meer polis informatie zichtbaar is.