Inleiding

Binnen de Xpert Suite is het mogelijk om beschikkingen vast te leggen. Om betere analyses te kunnen doen op de kwaliteit van de begeleiding in relatie tot de beoordeling die het UWV hierop geeft, hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd om gestructureerd de ontvangen beschikkingen van het UWV vast te leggen. Hiervoor is op de tab 'overzicht' van een werknemer een extra blok toegevoegd; 'Beschikkingen overzicht'. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je zelf een beschikking toevoegt.


Stap 1: Ga naar een werknemersdossier en klik op 'Beschikking toevoegen'.


Stap 2: Koppel een traject en upload eventueel de brief.

Bij het registreren van een beschikking kan het fysiek ontvangen document worden toegevoegd, maar daarnaast kunnen ook een aantal gestructureerde gegevens worden vastgelegd. 


Stap 3: selecteer de afgiftedatum en het type beschikking

Stap 4: Vul de velden in en klik op opslaan

De gegevens die kunnen worden vastgelegd hangen af van het typebeschikking dat wordt vastgelegd. Tijdens het registreren kunt u het fysieke document direct raadplegen voor efficiënte invoer.

 


Stap 5: Bekijk de beschikking in het beschikkingenoverzicht

Op het tab 'Overzicht' wordt aangegeven welke recente beschikkingen er zijn ontvangen. Door te klikken op 'Overzicht' kan snel elke ontvangen brief worden geopend en kunnen de gestructureerde gegevens gecorrigeerd worden. De ontvangen brieven zelf worde ook opgeslagen in het trajectendossier.


Van de volgende onderwerpen kunnen de gestructureerde gegevens van UWV-beschikkingen worden vastgelegd: 

 1. WAO/WAZ (alleen mogelijk voor al lopende gevallen)
 2. Wajong
 3. WIA
  • IVA
  • WGA
  • 0-35 % arbeidsongeschikt.
 4. Ziektewet (eerstejaarsbeoordeling)
 5. No-risk
 6. Loondoorbetaling
 7. Uitkeringsmaatregel


Het vastleggen van deze beschikkingen (en het lezen ervan) is alleen mogelijk voor gebruikers die de volgende autorisaties hebben: 


Let op: het lezen, bewerken en verwijderen van beschikkingen is alleen mogelijk indien je ook al de 'status arbeidsgeschiktheid' mag zien (huidige autorisatie mogelijkheid).