Binnen gebruikersbeheer kan een gebruiker gekoppeld worden aan een werkgever. Het bij de werkgever ingestelde label wordt dan op deze gebruiker toegepast. Hiermee zorg je ervoor dat bijvoorbeeld mailtjes over een wachtwoord reset in de juiste huisstijl worden verzonden.

Je kunt alleen gebruikers aan een werkgever koppelen, voor een gebruikersgroep is dit niet mogelijk. Dit betekend dat je bij iedere nieuwe gebruiker handmatig de koppeling moet maken.

Ga naar Gebruikerbeheer, zoek de juiste gebruiker op en klik deze aan. Ga vervolgens naar het tabblad Gebruikergegevens, vink aan dat de gebruiker een werkgevergebruiker is en zoek de juiste werkgever op. Klik op Opslaan om de koppeling tot stand te brengen.


Let op. Wil je dat nieuwe gebruikers de mail voor de eerste keer inloggen ook in de juiste huisstijl ontvangen, stel bij het aanmaken van de gebruikers in dat het account pas vanaf morgen actief is. Koppel hierna de gebruiker aan de werkgever. XpertSuite zal pas morgen de mail voor eerste keer inloggen versturen waardoor de huisstijl direct van toepassing is.