Binnen de exportgroep 'Standaard export' is er een mogelijkheid om een export te maken van verrichtingen.


Instellen van deze koppeling

1. Maak een klant account aan met de gewenste scope van de export

2. Maak een exportconfiguratie aan met onderstaande instellingen

3. Stel een schedule in zodat het exportbestand op het juiste moment wordt aangemaakt.

4. Indien wenselijk kun je een SFTP account hieraan koppelen zodat het exportbestand op dit SFTP wordt gezet.


De volgende gegevens worden geëxporteerd:

VerrichtingID

ExternWerkgeverID

Status

Verrichting In Detacheringsblok

TrajectID

Betalingsplichtige

Debiteurnummer

Klantnaam

Klantcode

Afdelingsnaam

Afdelingscode

Werknemer_Dossier

Geboortedatum

AgendaDatum

AgendaBegintijd

AgendaGeplandeDuur

Uitvoerdatum

Normtijd

Duur

Stuks

Prijstype

Verrichtingsoort

Uitvoerder

GebruikerNotitie

FunctieNaam

Gebruikersgroep

InvoerbronLaatsteWijziging

ToelichtingIntern

ToelichtingFactuur

Contractmodel

Bedrag_Per_eenheid

Kortingspercentage

Totaalbedrag

Werkgevergroepen
Je kunt bij iedere standaard export een encoding instellen. Wanneer je dit afstemt met de ontvangende partij ben je ervan verzekerd dat de exports goed ontvangen kunnen worden. Je kunt hierbij kiezen uit ‘UTF-8’, ‘ASCII’ en ‘Windows-1252’ formats.