Binnen de exportgroep 'Standaard export' is er een mogelijkheid om een export te maken van alle re-integratie activiteiten. 


Instellen van deze koppeling

1. Maak een klant account aan met de gewenste scope van de export

2. Maak een exportconfiguratie aan met onderstaande instellingen
3. Stel een schedule in zodat het exportbestand op het juiste moment wordt aangemaakt.

4. Indien wenselijk kun je een SFTP account hieraan koppelen zodat het exportbestand op dit SFTP wordt gezet.


De volgende gegevens worden geëxporteerd:

WerkgeverId

WerknemerId

TrajectId

Omschrijving

Datum

IsMedisch

GebruikerAchternaam

GebruikerTussenvoegsels

GebruikerVoorletters
Je kunt bij iedere standaard export een encoding instellen. Wanneer je dit afstemt met de ontvangende partij ben je ervan verzekerd dat de exports goed ontvangen kunnen worden. Je kunt hierbij kiezen uit ‘UTF-8’, ‘ASCII’ en ‘Windows-1252’ formats.