Binnen de exportgroep 'Standaard export' is er een mogelijkheid om een export te maken van alle werkgevers. 


Instellen van deze koppeling

1. Maak een klant account aan met de gewenste scope van de export

2. Maak een exportconfiguratie aan met onderstaande instellingen3. Stel een schedule in zodat het exportbestand op het juiste moment wordt aangemaakt.

4. Indien wenselijk kun je een SFTP account hieraan koppelen zodat het exportbestand op dit SFTP wordt gezet.


De volgende gegevens worden geëxporteerd:

WerkgeverId

Werkgevernaam

Werkgevercode

AantalWerknemers

ExternWerkgeverId

Telefoon1

Telefoon2

Fax1

Fax2

Emailadres1

Emailadres2

Bezoek_Postcode

Bezoek_Huisnummer

Bezoek_HuisnummerToevoeging

Bezoek_Straat

Bezoek_Plaatsnaam

Bezoek_Landcode

Bezoek_Land

Post_Postcode

Post_Huisnummer

Post_HuisnummerToevoeging

Post_Straat

Post_Plaatsnaam

Post_Landcode

Post_Land

Factuur_Tav

Factuur_Straat_Huisnummer

Factuur_Postcode

Factuur_Plaatsnaam

Factuur_Emailadres

Rekeningnummer

Loonheffingennummer

FteWaarde

EigenRisicoDragerWga

EigenRisicoDragerZW

OnderdeelVanHolding

Holding

DebiteurNummer

Notitie

UWV_Vestiging

UWVContactID

Aansluitnummer

Sector_Code

Sector_Naam

RisicoPremieGroep

Omschrijving

Contactpersoon Achternaam

Contactpersoon Tussenvoegsels

Contactpersoon Voorletters

Contactpersoon Roepnaam

Contactpersoon Geslacht

Contactpersoon Email

Contactpersoon Email Prive

Contactpersoon Telefoonnummer

Contactpersoon Telefoonnummer Prive

Contactpersoon Telefoonnummer Mobiel

Contactpersoon Faxnummer

Contactpersoon Functie

Contactpersoon Rol Code

Contactpersoon Rol Naam

KostenDrager

Je kunt bij iedere standaard export een encoding instellen. Wanneer je dit afstemt met de ontvangende partij ben je ervan verzekerd dat de exports goed ontvangen kunnen worden. Je kunt hierbij kiezen uit ‘UTF-8’, ‘ASCII’ en ‘Windows-1252’ formats.