Afas Werknemer


Bij de optie AFAS Werknemer zijn er vier verschillende configuraties beschikbaar:

  • AFAS  Organisatie en Werknemer met Formatieverdeling (meer informatie).
  • AFAS  Organisatie en Werknemer zonder Formatieverdeling (meer informatie).
  • AFAS  Organisatie, Werknemer en gebruikerautorisatie met Formatieverdeling (meer informatie).
  • AFAS  Organisatie, Werknemer en gebruikerautorisatie zonder Formatieverdeling (meer informatie).


 

Afhankelijk welke gegevensstromen er gekoppeld dienen te worden en of er in AFAS wel of niet gebruik wordt gemaakt van formatieverdeling bepaalt de te kiezen configuratie:
 


 


 

Afdelingen
 

Medewerkers

Gebruikersaccounts voor leidinggevenden

In Afas wordt gebruik gemaakt van formatieverdeling
 

AFAS Organisatie en Werknemer met Formatieverdeling
 

x

x


 

Ja

AFAS  Organisatie en Werknemer zonder Formatieverdeling
 

x

x


 

Nee

AFAS  Organisatie, Werknemer en gebruikerautorisatie met Formatieverdeling


 

x

x

x

Ja

AFAS  Organisatie, Werknemer en gebruikerautorisatie zonder Formatieverdeling
 


 

x

x

x

Nee