Tussen het HR systeem Centric en de Xpert Suite zijn er verschillende integratiemogelijkheden. Momenteel is de meest voorkomende koppeling op basis van de SIVI2017 standaard.

Centric kan hierbij 2 type berichten insturen, het werknemersbericht en het verzuimbericht.


Voor meer informatie over de eigenschappen en het aanleggen van de SIVI koppeling, kijk bij de documentatie over SIVI.  https://support.othersideatwork.nl/support/solutions/folders/76000008902 


Aandachtspunten specifiek bij een koppeling vanuit Centric:

1. Zowel het werknemersbericht als het verzuimbericht wordt in dezelfde SFTP-map aangeleverd. Technisch gezien kan de Xpert Suite dit verwerken indien het template ingesteld staat op 'Sivi2017 Verzuim'. Echter zal er bij ieder werknemersbericht een foutmelding op het logverslag verschijnen, omdat dit template een Verzuimonderdeel verwacht welke niet in het bericht zit.

Het werknemersbericht wordt wel verwerkt, echter ontstaan hierdoor onnodige meldingen op het logverslag.


Xpert Suite is met Centric in gesprek voor een passende oplossing zodat de Verzuimberichten en de Werknemersberichten in seperate mappen op het SFTP account verwerkt worden, en er daardoor geen onnodige meldingen op het logverslag verschijnen.


2. Centric kan de volledige werknemer populatie aanleveren bij de start van de koppeling. Dit houdt in dat alle medewerkers via de koppeling worden toegestuurd en aangemaakt in de Xpert Suite. Echter zit er momenteel een interpretatie verschil hoe de indiensttredingsdatum aangeleverd en verwerkt dient te worden.

Let op: er is een aangepast werkproces voor de aanlevering en verwerking van de initiale load vanuit Centric. Wordt onderstaande proces niet gevolgd, dan zullen alle medewerkers een indiensttredingsdatum krijgen op de aansluitdatum van de koppeling.


Onderstaande werkproces is (tijdelijk) afgestemd tussen Xpert Suite en Centric om de datakwaliteit de kunnen borgen. We werken aan een stabiele oplossing.Werkproces eerste aanlevering medewerkers (initial load) vanuit Centric


De initiale load (eenmalig opvoeren van medewerkers die al in dienst zijn) kan beter niet via de SIVI koppeling opgevoerd worden maar via een excel/csv template. (Zie bijlage) Centric kent dit template. 

Zie in de bijlage het tabblad ‘Toelichting verplichte velden’ voor een toelichting mbt de vulling van dit bestand.. De rode velden zijn (technisch) verplicht, de overige velden zijn wenselijk indien beschikbaar.

 

Aandachtspunten voor vulling van het excel/csv bestand:

  • Vul de kolom IdWrknmr met het gegeven dat in de SIVI berichten voor gaat komen in het veld IdWrknmr (dit is namelijk de koppelsleutel voor de SIVI koppeling). 
  • Vul de kolom code_afdeling met de waarde die in de SIVI berichten voor gaat komen in het veld ‘OrgEenhCd’

 

Aandachtspunten voor de verwerkingsinstellingen in XS

  • Importtemplate ‘Conversie Medewerker Import op personeelsnummer’
  • Custom mapping selecteren
    • Veld ‘ExternWerknemerId’ vullen met ‘IdWrknmr’ (soort mapping: Vaste kolom)


Nadat alle werknemers zijn aangemaakt door middel van het excelbestand, kan de SIVI koppeling geactiveerd worden. Vanaf dit moment zullen alleen wijzigingen worden doorgestuurd vanuit Centric naar Xpert Suite.