Binnen de exportgroep 'Standaard export' is er een mogelijkheid om een export te maken van alle WVP en zwangerschapsverlof trajecten. Dit houdt in dat er in het exportbestand geen andere protocollen worden gestuurd dan deze twee types. 


Instellen van deze koppeling

1. Maak een klant account aan met de gewenste scope van de export

2. Maak een exportconfiguratie aan met onderstaande instellingen
3. Stel een schedule in zodat het exportbestand op het juiste moment wordt aangemaakt.

4. Indien wenselijk kun je een SFTP account hieraan koppelen zodat het exportbestand op dit SFTP wordt gezet.De volgende gegevens worden geëxporteerd:

WerkgeverId

WerkgeverCode

ExternWerkgeverId

Loongheffingennummer

WerknemerId

Personeelsnummer

ExternWerknemerId

TrajectId

TrajectVerloopId

TrajectSoortNaam

TrajectVariatieNaam

StartDatum

EindDatum

TrajectVerloop_Notities

TrajectVerloop_ZiektePercentage

VerzuimOorzaak

VermoedelijkeBevallingsdatum

FeitelijkeBevallingdatum

VerblijfplaatsNaam

VerblijfplaatsAdres

VerblijfplaatsPostcode

VerblijfplaatsTelNr

VerblijfplaatsAdresHuisnummer

VerblijfplaatsAdresHuisnummerToevoeging