Vanuit VerzuimSignaal kunnen er twee type gegevensstromen worden opgezet.


Gegevensstroom 1 bevat verzuimmutaties op basis van SIVI2017.


Er wordt een verzuimkoppeling opgezet waarmee bij iedere verzuimmutatie die in VerzuimSignaal wordt vastgelegd een XML bericht naar de Xpert Suite wordt gestuurd. In dit bericht staan de volgende gegevens:

 • Bij welke werkgever hoort het verzuim
 • Bij welke medewerker hoort het verzuim (NAWTE)
 • Op welke afdeling werkt deze medewerker (+functie en aantal uren per week)
 • Welke verzuimmutatie is er ingevoerd in VerzuimSignaal (ziekmelding, (gedeeltelijk) herstel melding, correctie)

In dit bericht zitten alle gegevens die de arbodienstverlener nodig heeft om de dienstverlening van de Wet verbetering Poortwachter uit te voeren.

 Gegevensstroom 2 bevat werknemer mutaties op basis van SIVI2017.

Er wordt naast de verzuimkoppeling ook een medewerker koppeling gerealiseerd tussen VerzuimSignaal en de Xpert Suite. VerzuimSignaal stuurt bij mutaties in het medewerker en dienstverbandenbestand hier een bericht over naar de Xpert Suite.

De volgende gegevens zitten in dit bericht:

 • Bij welke werkgever hoort het verzuim
 • Bij welke medewerker hoort het verzuim (NAWTE)
 • Op welke afdeling werkt deze medewerker (+functie en aantal uren per week)
Wat is de toegevoegde waarde van het werknemer bericht naast het verzuimbericht?

 • De arbodienstverlener kan het preventief spreekuur uitvoeren omdat ze beschikking kunnen krijgen tot medewerker gegevens zonder dat de werkgever hiervan op de hoogte is
 • Medewerkers die verzuim hebben gehad en met die reden in het verleden in de Xpert Suite zijn opgevoerd, worden via deze koppeling uit dienst gemeld zodra ze uit dienst gaan;
 • Geen dubbele medewerkers in de Xpert Suite indien een medewerker eerst een preventief spreekuur heeft gehad en daarna een verzuimmutatie krijgt. 
 • Het is mogelijk om geanonimiseerde statistieken te genereren vanuit de Xpert Suite