Vanuit VerzuimSignaal kunnen er twee typen gegevensstromen worden opgezet.


Gegevensstroom 1 bevat verzuimmutaties op basis van SIVI2017.


Er wordt een verzuimkoppeling opgezet waarmee bij iedere verzuimmutatie die in VerzuimSignaal wordt vastgelegd een bericht naar de Xpert Suite wordt gestuurd. In dit bericht staan de volgende gegevens:

 • Bij welke werkgever hoort het verzuim
 • Bij welke medewerker hoort het verzuim (inclusief actuele NAWTE)
 • Wat zijn de actuele dienstverbandgegevens van deze medewerker (afdeling, functie en aantal uren per week, ingangsdatum van deze combinatie van gegevens)
 • Welke verzuimmutatie is er ingevoerd in VerzuimSignaal (ziekmelding, (gedeeltelijk) hersteldmelding, correctie, intrekking)

In dit bericht zitten alle gegevens die de arbodienstverlener nodig heeft om de dienstverlening conform Wet verbetering Poortwachter uit te voeren.

 Gegevensstroom 2 bevat werknemermutaties op basis van SIVI2017.

In dat geval wordt naast de verzuimkoppeling ook een medewerker-koppeling gerealiseerd tussen VerzuimSignaal en de Xpert Suite. VerzuimSignaal stuurt bij mutaties aan een medewerker of zijn dienstverband(en) hier een bericht over naar de Xpert Suite.

De volgende gegevens zitten in dit bericht:

 • Bij welke werkgever hoort de werknemer
 • Wat zijn de actuele NAWTE-gegevens van deze medewerker
 • Wat zijn de actuele dienstverbandgegevens van deze medewerker (afdeling, functie en aantal uren per week, ingangsdatum van deze combinatie van gegevens)
Wat is de toegevoegde waarde van het werknemerbericht naast het verzuimbericht?

 • De arbodienstverlener kan het preventief spreekuur uitvoeren omdat ze (na de benodigde controles) de beschikking kunnen hebben over de gegevens van de medewerker, ook als deze nog niet eerder een zorgvraag heeft gehad. Deze extra gegevensstroom heeft dus wel als voorwaarde dat bij deze werkgever de Datakluis wordt ingeschakeld;
 • Medewerkers die verzuim hebben gehad en met die reden in het verleden in de Xpert Suite zijn opgevoerd, worden via deze koppeling uit dienst gemeld zodra ze uit dienst gaan;
 • Omdat de arbodienst medewerkers voor een preventief spreekuur niet handmatig hoeft op te voeren - waarbij men specifieke aandacht zou moeten hebben voor de juiste koppelsleutel - ontstaat er geen dubbele medewerker in de Xpert Suite als voor diezelfde medewerker vervolgens vanuit VerzuimSignaal een ziekmelding wordt ingeschoten;
 • Het is mogelijk om statistieken te genereren vanuit de Xpert Suite - óók over de gepseudonimiseerde populatie.