Bij gebruik van de SIVI standaard is het mogelijk om een volledige registratie van de medewerker populatie in de Xpert Suite te onderhouden. Indien de aanleverende partij het werknemer bericht ondersteunt, zullen alle medewerker en dienstverbandmutaties via de koppeling worden doorgegeven.


Mutaties die door deze koppeling worden doorgegeven zijn onder andere de volgende gegevens: 

- NAW

- Telefoon en mail

- Wijzigingen zoals functie, omvang dienstverband, afdeling

- Nieuwe leidinggevende

- In- en uitdiensttreding.


Het is afhankelijk van de verzendende partij welke wijzigingen er daadwerkelijk worden doorgegeven via een SIVI werknemersbericht. 


Salarisgegevens

Via deze SIVI import worden er geen salarisgegevens geregistreerd bij de medewerker. 


Aandachtspunten

- Maak een import configuratie aan met als template 'Sivi2017 Werknemer'

- Stem de werkgevercode af met de aanleverende partij, en zorg dat de configuratie op het juiste veld staat ingesteld zodat de koppeling begrijpt welk veld in het aangeleverde bestand overeen komt met de werkgevercode in Xpert Suite

- Activeer de datakluis zodat medewerkers zonder verzuim geanonimiseerd in de Xpert Suite komen te staan.

- Voor een uitgebreid stappenplan over het aansluiten van een SIVI koppeling, kijk hier.